written by
Magali De Reu

Hoe behouden de meest competitieve bedrijven hun top talent? 6 technieken:

Team Management Onboarding 5 min

Opvallend: Belgische bedrijven willen meer dan ooit inzetten op behoud van hun (hoogopgeleide) medewerkers. Dat bleek uit ons eigen onderzoek bij Vlaamse kmo’s, waaruit bleek dat maar liefst 82% van de bevraagde bedrijven retentie wil prioriteren. Maar hoe behouden de meest succesvolle bedrijven hun talent? Ik dook in de praktijk en geef je 6 slimme technieken:

Hoe behouden de meest competitieve bedrijven hun top talent? 6 technieken:

#1 Handel als een waardengedreven organisatie

Waarom bestaat het bedrijf? Wat willen jullie als organisatie bereiken? Hier kon je al lezen dat elke onderneming gebaat is bij een duidelijke missie. Evalueer doordacht de waarden waarvoor je wil staan, en hoe je die kan benutten om je hoger doel te bereiken. Documenteer ze gerust in een mission statement, zodat nieuwe en bestaande medewerkers er altijd naar kunnen teruggrijpen. In een volgende fase kan je de missie omzetten naar concrete actiepunten. Die vormen idealiter het DNA van je bedrijf, waardoor je werknemers datgene uitstralen waar jij voor wil staan.

Belgisch-Amerikaans succesverhaal Collibra stelde bewust enkele waarden voorop, zoals ‘be humble’ en ‘help others’. Volgens medeoprichter Felix Van de Maele verhogen die de betrokkenheid én trekt de scale-up zo ook gelijkgezinden aan.

#2 Nieuw bloed in het team? Gebruik een vast onboarding proces en werk met mentoren

Een goed retentiebeleid begint bij een kwalitatief onboarding proces. Zorg er steeds voor dat je een vaste structuur hanteert, zodat de nieuwe medewerker vlot vertrokken geraakt. Hoe je dat best aanpakt? Download onze onboarding checklist en gebruik het om het onboarding proces in jouw bedrijf vorm te geven.

cta

Daarnaast kan je elke nieuwe medewerker gaan verbinden met een bestaande. Die laatste fungeert dan als een soort van mentor, en leert de nieuwkomer het klappen van de zweep kennen. Hoe wordt er in jouw bedrijf gecommuniceerd? Welke gewoonten heersen er? Ze ontdekken het allemaal! Daarnaast kijkt nieuw bloed met een andere, frisse blik naar de organisatie. Dus wie weet leggen deze kersverse medewerkers interessante, ongeziene perspectieven aan de dag. Die kunnen de mentoren dan doorspelen aan jou.

Photo by NeONBRAND on Unsplash
Gebruik een vast onboarding proces en werk met mentoren

#3 Communiceer en geef voldoende feedback

Open communicatie en feedback vormen een must om je medewerkers te behouden. Je medewerkers willen het gevoel krijgen dat ze bij jou terechtkunnen met vragen, nieuwe ideeën en bezorgdheden. Dat werkt ook in de andere richting: als manager wees je dus maar beter eerlijk en rechtuit. Zo weten je teamleden waar ze staan en geef je hen ruimte voor verdere groei. Dit handig e-book bevat 6 tips voor beter prestatiemanagement die je alvast op weg helpen om op een betere manier te communiceren met je teamleden.

cta

Het Gentse Skedify zweert bij ‘the perfection game’ als vaste feedbackloop. Medewerkers koppelen terug over elkaars werk, waarbij de gever van de feedback (de zogeheten perfecter) het werk waardeert volgens een schaal van 1 tot 10. “Die beoordeling gebeurt op basis van de toegevoegde waarde voor ons bedrijf, dus niet volgens persoonlijke voorkeuren. Nadien moet de perfecter op een positieve manier feedback geven”, aldus co-founder Christophe Thelen.

#4 Stimuleer de teamgeest (en teamwerk)

Alleen ga je sneller, samen geraak je verder. Moet het nog gezegd dat die teamgeest cruciaal is voor retentie van je medewerkers? Creëer een cultuur waarin samenwerken centraal staat, met respect voor ieders manier van werken. Definieer teamrollen en vervolgens ook gezamenlijke doelstellingen. Laat je medewerkers weten dat je openstaat voor hun ideeën, suggesties en oplossingen. Op die manier raakt iedereen aangespoord om zijn of haar eigen stempel op het bedrijf te drukken.

Het Antwerpse bedrijf Contento heeft medewerkers in België én de Verenigde Staten. Voldoende communiceren is dus een absolute must. “Medewerkers krijgen wel vrijheid in de manier waarop willen werken”, vertelt medeoprichter Ludwig Dumont. “Anderzijds willen we regelmatig met elkaar afstemmen, waarbij we openstaan voor elkaars voorstellen. Elk teamlid weet welke bijdrage hij of zij levert aan ons bedrijf.”

Photo by You X Ventures on Unsplash
Stimuleer de teamgeest (en teamwerk)

#5 Geef vrijheid in de werkwijze en -methodes van je medewerkers

Veel founders zeggen het: als jij de slimste bent in je bedrijf, dan heb je een groot probleem. Dus waarom zou je dan ook steeds de touwtjes in eigen handen willen hebben? Je begrijpt het al, je medewerkers willen genoeg vrijheid krijgen om het beste van zichzelf te geven. Wees dus flexibel in:

  • Uren en tijdstippen waarop er wordt gewerkt
  • De methodes en tools die je medewerkers verkiezen en gebruiken

Zolang de doelstellingen van het bedrijf worden behaald, toch? Focus je dus vooral daarop, en laat de invulling ervan over aan je medewerkers.

Bij Guardsquare, de parel van Heidi Rakels en Eric Lafortune, weet iedereen waar hij of zij in uitblinkt. Daarin geeft CEO Heidi het voorbeeld. “Ik weet wat er gebeurt in het bedrijf: niets ontgaat me. Ik observeer, maar delegeer. Dat is de kracht van een sterk team”, zegt ze.

#6 Bied toekomstperspectieven op verschillende manieren

Als bedrijf heb je uiteraard belangrijke doelstellingen die je zo snel mogelijk wil waarmaken. Wel, dat geldt ook voor je medewerkers. Sta dus regelmatig stil bij hun persoonlijke ontwikkeling en carrièrepad. Dat kan je doen op drie manieren:

  • Respecteer de work-life balance van je medewerkers. Als je van je medewerkers verwacht dat ze ellenlange dagen presteren, dan riskeer je burn-outs. Je begrijpt dat dat niet gunstig is voor de retentie van je personeel.
  • Werk met retentiebonussen en andere verloningssystemen. Veel ondernemingen beroepen zich op retentiebonussen om hun waardevol talent te behouden. Ze worden veelal gebruikt bij fusies en overnames, al houdt niets je tegen om ze op eender welk moment te implementeren in je bedrijf.
  • Zorg voor opleidingen. Je werknemers willen de kans krijgen om binnen je bedrijf te groeien. Daarom investeren veel succesvolle bedrijven niet alleen in opleidingen, ook organiseren veel van die bedrijven uitstapjes naar (buitenlandse) conferenties. Ideal voor de teamgeest, trouwens!

Het Mechelse IT en finance consultancybedrijf Komma Board woont regelmatig evenementen bij in het buitenland. Daarnaast mogen medewerkers zelf opleidingen kiezen om hun kennis bij te spijkeren. Volgens medeoprichter An Van den Eynde blijven de teams zo enthousiast om het beste van zichzelf te geven.

Employee retention
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter