written by
Floor Debeyne

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend?

Payroll 3 min

De dertiende maand: het zou kunnen verwijzen naar hoe een jaar soms maar niet lijkt te eindigen, maar het staat eigenlijk voor de eindejaarspremie! Een extralegaal voordeel dat meestal in december wordt uitbetaald als “een extra maandloon”. Wat zijn de details? Hoe wordt het berekend? In deze blog gaan we hier dieper op in.

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend?
Eindejaarspremies voor je medewerkers zijn een belangrijk extralegaal voordeel.

Wat is een eindejaarspremie?

De eindejaarspremie is een extralegaal voordeel dat je moet of kan geven aan je medewerkers. Het is als het ware een extra maandloon dat over het algemeen wordt uitbetaald bij de payroll van december. Vandaar dat het ook vaak “de dertiende maand” genoemd wordt.

De eindejaarspremie is niet wettelijk verplicht, maar wordt bepaald volgens de geldende regels van de paritaire comités. Of de werkgever het dus moet uitbetalen, hangt af van de sector. Wil je weten wat dat betekent voor jouw sector? Hier vind je meer informatie: vul het nummer van je paritair comité in, kies ‘Verloning’ en daarna ‘Eindejaarspremie’.

Valt jouw sector niet onder zo’n regeling? Dan kan het nog altijd opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst. In het merendeel van de sectoren is er een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) die het recht op de premie bepaalt. Maar dan moet er ook naar gehandeld worden. Eenmaal de eindejaarspremie deel uitmaakt van het contract, is de werkgever verplicht die te betalen als er voldaan wordt aan de voorwaarden die in de CAO vooropgesteld zijn.

cta

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend?

Een strikte regeling voor het berekenen van de dertiende maand bestaat in België niet. Wel wordt er op sectoraal niveau bepaald hoe de berekening in zijn werk gaat. Het is nuttig om die berekening te kennen, maar houd hierbij de CAO altijd in je achterhoofd. Die geeft immers een accurater beeld.

Voor bedienden

Het grootste paritair comité voor bedienden is PC200: de eindejaarspremie is gelijk aan het brutomaandloon van de maand december. Al zal er wel wat verschil zitten op de eindejaarspremie en je nettoloon, want de premie wordt zwaarder belast.

Hoeveel krijgen bedienden netto in handen? Van het brutobedrag worden net als bij een normaal loonberekening sociale bijdragen (13,07%) en de bedrijfsvoorheffing afgehouden. De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op basis van het bruto belastbaar loon en kan voor de eindejaarspremie maximaal oplopen tot 53,50%. Dit omdat het hier gaat om een buitengewone vergoeding. Daarnaast is er ook sprake van een bijzonder bijdrage voor de sociale zekerheid. Afhankelijk van het moment waarop de eindejaarspremie wordt gestort, kan het bedrag van deze bijdrage variëren.

Voor arbeiders

Bij arbeiders wordt de eindejaarspremie berekend op basis van het uurloon. Sommige paritaire comités kiezen ervoor om een X-aantal keer het uurloon uit te betalen. In de meeste gevallen wordt het uurloon echter omgezet naar een maandloon. Ook hier geldt dat de premie onderhevig is aan belastingen en sociale bijdragen.

Overigens gebeurt de berekening voor enkele grote sectoren, zoals bijvoorbeeld de horeca, via een fonds in plaats van via de werkgever.

COVID-19: Heeft tijdelijk werkloosheid invloed op jouw dertiende maand?

De algemene regel stelt dat je eindejaarspremie ontvangt voor de dagen waarop je gewerkt hebt. Was je door corona gedurende een bepaald periode tijdelijk werkloos, dan heb je in principe geen recht op dat deel van je eindejaarspremie. De overheid komt hier niet in tussen.

Ook hier is de impact grotendeels afhankelijk van sectorale bepalingen. In sectoren waar zich wel vaker tijdelijke werkloosheid voordoet, wordt die gelijkgesteld aan gewerkte dagen bij de berekening van de eindejaarspremie. Andere sectoren doen aan gedeeltelijke gelijkstelling. Hierbij betaalt de werkgever een op voorhand vastgelegd bedrag voor de dagen waarop tijdelijke werkloosheid van toepassing was.

Paritair comité 200 stelt niet gelijk. Het aantal niet gewerkte dagen wordt afgetrokken van de dertiende maand. Heb je een maand minder gewerkt? Dan geldt voor de berekening 1/12 minder eindejaarspremie. Werkgevers kunnen hier wel zelf beslissen om een (volledige) aanvulling te doen.

cta
eindejaarspremie dertiende maand
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter