written by
Floor Debeyne

Hoe hr de digitale transformatie kan sturen en steunen

E-HRM 2 min

Bedrijven stonden de laatste tijd voor een voldongen feit: digitalisering is dringender dan ooit tevoren. Hr bevindt zich in de ideale positie om die digitale transformatie tot een goed eind te brengen. In dit artikel ontdek je waarom je vanuit hr best het voortouw neemt en wat je kan ondernemen.

Hr als katalysator voor de digitalisering

Technologie is een hulpmiddel. Het is vooral belangrijk hoe je die technologie aanwendt. Het efficiënt implementeren van nieuwe tools vereist de juiste personen in de juiste posities. Als experten in het menselijk kapitaal vormen hr-professionals daarom de kern van de digitale transformatie. Zij weten hoe ze hun mensen het best meenemen in de implementatie van die digitale tools. Vanuit die kernpositie kunnen ze sturen en steun verlenen om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Hoe neemt hr die rol op zich?

STRATEGISCH

1. Welke tools hebben we nodig?

Als hr-manager sta jij het dichtst bij je mensen. Daardoor kan jij als geen ander inschatten welke tools zij nodig hebben om zich ten volle te kunnen ontwikkelen.

Wat wil je kunnen betekenen voor je medewerkers? Wil je hen bijvoorbeeld meer groeimogelijkheden bieden, ga dan op zoek naar L&D tools. Wil je interne communicatie stroomlijnen, vind een app die aansluit bij jullie manier van omgaan met elkaar.

2. Hoe worden tools geïmplementeerd?

Werk vanuit je eigen functie aan een horizontale structuur waarin online samenwerken centraal staat. Leer zelf met de tool werken. Leg alles eenvoudig, maar uitgebreid uit. Door zo te werk te gaan geef je het goede voorbeeld en zullen collega’s en stakeholders zich sneller engageren voor de digitale transformatie. Dit zal de implementatie van tools vergemakkelijken.

3. Welke plaats nemen ze in in de bedrijfscultuur?

Denk ook eens na over de mate waarin je die digitalisering wilt laten doorvloeien in de bedrijfscultuur. Stem dit af op je mensen. Zijn veel van je medewerkers van een oudere generatie? Dan is het slim om de digitale transformatie geleidelijk aan te introduceren. Je wilt dat je medewerkers tijd hebben om te wennen aan de veranderingen. Wil je eerder millennials aantrekken en tewerkstellen? Dan kan inzetten op een digitale cultuur je positie op de arbeidsmarkt versterken. Deze generatie heeft zelfs niets liever.

TOEKOMSTGERICHT

Zonder duidelijk plan kan je het effect van de digitalisering niet meten. Ga daarom na welke visie je hebt voor de toekomst en welke resultaten je wil bereiken met die digitale transformatie. Bovendien geef je op die manier richting aan de digitale transformatie en kan je deze beter duiden bij eerder sceptische collega’s.

COMMUNICATIEF

Medewerkers betrekken in het proces is onvermijdelijk. Zij zijn (meestal) de eindgebruikers van de tools. Zij moeten er mee kunnen en willen werken. Betrek hen van bij het begin bij die digitale transformatie, over-motiveer hen om de tools te gebruiken, en misschien wel het belangrijkste, moedig hen aan om feedback te geven op de software. Schaaf bij waar nodig, zij het met wat extra uitleg of een volledig andere tool. Luisteren naar en communiceren met je mensen zal zonder twijfel leiden tot het beste resultaat.

digitale transformatie
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter