written by
Floor Debeyne

Hoe stel je een survey op waar je écht iets uit leert?

HR analytics 2 min

Een goed uitgevoerde survey helpt je onderneming om een grote impact te hebben op je medewerkers. Een slecht uitgevoerde survey kan daarentegen het vertrouwen beschadigen. Daaruit blijkt onmiddellijk hoe belangrijk het is om hier nauwlettend mee om te gaan en er voldoende tijd in te steken.

Het lijkt simpel: je stelt een aantal vragen op en stuurt ze naar je medewerkers. In werkelijkheid is het opstellen van zo’n survey die écht waarde met zich meebrengt een zeer gedetailleerd project. Net zoals bij elk ander bedrijfsproject heeft dit initiatief nood aan een duidelijk doel en een vastgelegd stappenplan.

http://Hoe stel je een survey op waarmee je écht waardevolle data verzamelt

Stap 1: De voorbereiding

Voor je echt van start kan gaan met het uitvoeren van de survey, bereid je die best nauwkeurig voor.

  1. Stel een doel voorop
  2. Overweeg wie de relevante stakeholders zijn
  3. Formuleer gevatte, gerichte en diverse vragen
  4. Kies een aanlokkelijk format voor de survey
  5. Garandeer anonimiteit

Stap 2: De communicatie

Hoe communiceer je voor, tijdens en na de survey? Bepaal eerst en vooral een plan voor wat je communiceert, wanneer, naar wie en hoe. Start daarna de communicatie tijdig op: laat medewerkers weten dat er een survey aankomt en licht hen in over het doel en de timing.

Lanceer je bevraging via verschillende kanalen en moedig je medewerkers voldoende aan om deel te nemen door hen updates te geven over hoe de survey in de tussentijd verloopt. Je wil hierover ten allen tijde transparant zijn.

Behoud die transparantie na afloop een deel de resultaten van de survey met stakeholders, maar ook met alle medewerkers die deelnamen.

Stap 3: De implementatie

Let er bij de effectieve uitvoering van de survey op dat het versturen goed verloopt: iedere deelnemer moet de bevraging ontvangen én deze anoniem kunnen invullen. Eenmaal de survey is afgerond, naargelang de vooropgestelde timing, zullen de resultaten beschikbaar zijn. Verzamel alle data (ja, allemaal) en maak rapporten op van opmerkelijke en/of relevante bevindingen.

Stap 4: De analyse

Met die rapporten kan je aan de slag. Analyseer ze en kom tot waardevolle inzichten die de beleving van je medewerkers in jouw onderneming vooruit kunnen helpen. Leg verbanden.

Merk je bijvoorbeeld op dat thuiswerken een relatief positieve impact heeft, maar blijkt uit een andere vraag dat een merendeel ook aangeeft dat ze graag enkele dagen naar kantoor komen? Dan betekent dit tegelijkertijd dat thuiswerk werkt, maar dat de tijd op kantoor wordt geapprecieerd. Er zal dus een middenweg gevonden moeten worden.

Stap 5: De actie

Doordacht een survey organiseren, data verzamelen en waardevolle inzichten genereren zonder er iets mee te doen zou zonde zijn. Hecht waarde aan de resultaten en onderneem op basis daarvan actie. Op die manier stuur je een duidelijk signaal naar je medewerkers dat hun mening echt telt. En dat bouwt vertrouwen op.

Volg daarna ook je acties op: hebben ze het gewenste effect op de werking van je onderneming en je medewerkers? Is iedereen gelukkiger en productiever?

En vergeet niet om dit soort surveys af en toe te herhalen. Je organisatie kan er na 3 maanden namelijk al helemaal anders uitzien, denk maar aan nieuwe mensen, nieuwe situaties... Deze lokken ook een nieuwe bevraging uit.

Er is meer: we breiden dit stappenplan uit met meer inzichten én concrete ideeën in ons nieuwste e-book. Daarin geven we je praktische tips over hoe je de gezondheid van je onderneming kan tracken, onder andere aan de hand van surveys. Download het gratis via deze link.

survey
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter