written by
Lili

360° Feedback: start to finish

HR fundamentals 3 min
360° feedback is een evaluatiemethode waarin medewerkers geëvalueerd worden door meer collega's dan enkel hun teamleider.

Evaluatie van je medewerkers is essentieel voor het stimuleren van hun professionele groei. Er zijn verschillende methodes om te beoordelen, maar de 360° methode kende de laatste jaren een stijgende populariteit. En met goede reden.

Zijn jullie er al mee aan de slag? Of weet je niet goed waar te starten? In deze blog geven we jou de wat, waarom en hoe!

Wat is 360° feedback?

360° feedback is een evaluatiemethode waarbij feedback wordt gevraagd van verschillende bronnen bij het evalueren van één persoon. De bevraagden zijn de geëvalueerde persoon, directe collega's, directieleden, managers en andere belanghebbenden. Het doel van 360° feedback is om een genuanceerde beoordeling te geven van iemands sterke en zwakke punten en mogelijkheden tot verbetering.

In een 360° feedbackcyclus ontvangt een medewerker anonieme feedback van verschillende bronnen, meestal via een enquête of vragenlijst. De feedback wordt overwegend georganiseerd rond een reeks competenties of vaardigheden die relevant zijn voor de rol of functie van de persoon. De enquête kan ook open vragen bevatten die extra inzicht verschaffen in de prestaties van de persoon.

Waarom is 360° evaluatie zo populair?

Eén van de belangrijkste redenen van de stijgende populariteit is de grotere nuance van de evaluatie. In tegenstelling tot in traditionele evaluaties, wordt er in 360° feedback gekeken naar de evaluatie van meerdere mensen. Hierdoor krijgt de geëvalueerde persoon een genuanceerder beeld van zijn of haar prestaties.

Bovendien is deze vorm van evaluatie objectiever omdat er minder kans op persoonlijke bias is. Je filtert eventuele vooroordelen, bestaande vetes of vriendschappen uit door meerdere mensen naar hun opinie te vragen. In het “gemiddelde” kan je de waarheid terugvinden. Daar heeft je geëvalueerde medewerker ook het meeste aan.

Een andere reden van de populariteit is hoe compleet een 360° evaluatie is. Een team leader of manager ziet een medewerker natuurlijk niet elke minuut van elke dag. Door andere collega’s naar hun inzichten te vragen, krijgt de manager een beter beeld van de prestaties van de medewerker.

Hoe kan je eenvoudig starten met 360° feedback?

Starten met 360° feedback kan een intimiderende taak zijn, want het vraagt het organiseren van meerdere bewegende onderdelen. Toch is het doenbaar met deze checklist!

Start het proces met de volgende stappen:

  1. Bepaal het doel van het 360° feedback proces. Wat zijn de waarden en vaardigheden die jullie belangrijk vinden?
  2. Bepaal wie feedback zal geven per persoon die geëvalueerd moet worden. Denk bijvoorbeeld aan een drietal collega’s waar die persoon vaak en/of nauw mee samenwerkt.
  3. Ontwikkel een vragenlijst die relevant is voor het individu dat wordt geëvalueerd.
  4. Verzamel feedback van de gekozen bronnen.
  5. Analyseer de feedback en identificeer de belangrijkste sterke en zwakke punten, en mogelijkheden voor verbetering.
  6. Deel de feedback met de geëvalueerde persoon.
  7. Ontwikkel een actieplan om de geïdentificeerde verbeterpunten aan te pakken.
➡️ Download hier je gratis 360° feedback vragenlijst

Een andere kracht van het 360° feedbackproces is het ontwikkelen van het hierboven genoemde actieplan. Op basis van de input van de andere collega’s, de manager en de zelfevaluatie wordt er een plan opgesteld met doelstellingen. Deze actiepunten moeten haalbaar en concreet zijn, want hierdoor geven ze focus en laten ze groei toe. In de volgende evaluatieronde moet er worden gekeken naar de eerdere actiepunten om succes te beoordelen.

Gaan jullie aan de slag met deze vorm van evalueren?

Het algemene doel van 360° feedback is drieledig: mensen een genuanceerd en zo objectief mogelijk beeld te geven van hun prestaties, hen te helpen gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn, en een plan te ontwikkelen om die gebieden aan te pakken. Door meerdere bronnen van feedback te betrekken, kan 360° feedback een uitgebreidere en nauwkeurigere beoordeling van iemands prestaties opleveren dan andere evaluatiemethoden. De waarde is duidelijk!

360 feedback performance review
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter