written by
Floor Debeyne

Hoe begin je aan een duurzaam mobiliteitsplan voor je KMO? Een interview met Audrey Stampaert van Mbrella

HR fundamentals Payroll 4 min

Mobiliteit staat onder druk. De bedrijfswagen is niet langer een opmerkelijk voordeel, de gewenste flexibiliteit ontbreekt en de alternatieven zijn niet genoeg gekend. Het uitgelezen moment om te onderzoeken hoe het anders kan. Met dat doel voor ogen gingen we in gesprek met Audrey Stampaert, Head of Growth & co-founder bij Mbrella.

Liever kijken? Bekijk hier de Mobility Masterclass.

Hoe ziet het mobiliteitslandschap in België er momenteel uit?

Er wordt heel wat over geschreven en op geregelde tijdstippen worden er studies over gedaan. Maar de cijfers variëren sterk naargelang de partij die de studie heeft afgenomen... Wat zegt dat dan? De cijfers geven een goed beeld, maar laten we ze met een korrel zout nemen.

Recent verscheen een studie van Acerta waarin volgende cijfers aan bod kwamen:

  • 22% van de medewerkers heeft een bedrijfswagen
  • 80% van het woon-werkverkeer wordt afgelegd met de wagen
  • 1 op 3 gebruikt de fiets
  • slechts 7,8% gaat met het openbaar vervoer

Wat het vooral zegt is dat mensen sterk vasthouden aan hun auto als het aankomt op woon-werkverkeer. Dat is niet zeer duurzaam.

Wat zijn de grootste struikelblokken voor duurzame mobiliteit?

1. De waarde is niet voldoende gekend

Het mobiliteitsbudget wordt berekend op basis van de Total Cost of Ownership of ‘TCO’. De TCO is de totale kost van de wagen die de werkgever betaalt. Hiermee halen we al een eerste misvatting onderuit: de wagen is niet langer de meest “waardevolle” keuze voor de medewerker. Nee, de medewerker krijgt hetzelfde budget als wanneer hij voor een wagen zou kiezen. Ook voor de werkgever is de keuze voor de wagen of het mobiliteitsbudget dus kostenneutraal.

2. Er gaat veel complexiteit mee gepaard

Eén van de grote misverstanden over het mobiliteitsbudget, is dat het bijzonder complex is vanwege alle administratie voor HR. Het mobiliteitsbudget wordt vaak afgedaan als complex en moeilijk beheersbaar. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Vanuit Mbrella willen we de drempel om een mobiliteitsplan op te stellen zo laag mogelijk maken voor KMO’s.

3. Er is een gebrek aan alternatieven

In België houden we nog steeds traditioneel vast aan de wagen, vaak uit oogpunt dat er niet voldoende alternatieven ter beschikking zijn. En dat klopt ergens wel. We zitten in België met lintbebouwing, het openbaar vervoer laat vaak te wensen over waardoor de wagen vaak nog de gemakkelijkste keuze is. Maar ook hier komt stilaan verandering in. Het aanbod aan deelmobiliteit wordt steeds groter en er komen alternatieven zoals de speed pedelec.

Het mobiliteitsbudget is momenteel nog niet echt populair. Begin vorig jaar koos amper 0,15 % van de medewerkers voor dit alternatief.

Het nieuwe mobiliteitsbudget toegelicht

Het mobiliteitsbudget is een alternatief voor de traditionele bedrijfswagen. Het is een deel van Belgische wetgeving dat medewerkers de mogelijkheid biedt om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een budget. Het is de opvolger van de voormalige en niet zo populaire cash-for-car regeling.

Wat kan je ermee doen?

Veel! Medewerkers mogen dit budget vrij spenderen in 3 pijlers:

  1. De milieuvriendelijke wagen,
  2. Mobiliteitsuitgaven & huisvestingskosten,
  3. En/of cash.

Dit is een verschil met de cash-for-car regeling waarin je geen wagen meer kon kiezen. Met het mobiliteitsbudget kan je dus nog steeds kiezen voor een wagen, zij het een milieuvriendelijker of kleiner model.

Daarnaast is ook de tweede pijler heel interessant: medewerkers kunnen het budget gebruiken voor het financieren van gedeelde mobiliteit, maar ook voor het financieren van hun huisvestingskosten. Met het mobiliteitsbudget kan je onbelast je huur of lening betalen wanneer je binnen een straal van 10km van kantoor woont, of meer dan de helft van de tijd van thuis werkt. Een interessant voordeel die vooral voor jonge medewerkers een grote impact kan hebben op hun nettoloon.

De derde pijler bevat de cash-out: heb je op het einde van het jaar nog een saldo over, dan wordt dit uitbetaald in cash. Weliswaar wordt hierop een bijzondere medewerkersbijdrage op toegepast van 38,07%.

Waarom is het ook voor KMO's belangrijk om verandering te brengen in hun mobiliteitsbeleid?

Het mobiliteitsbudget wil tegelijkertijd de mobiliteitscrisis én het klimaatprobleem aanpakken. Door komaf te maken met klassieke salariswagens en alternatieve mobiliteitsoplossingen in de verf zetten, én door medewerkers en bedrijven te stimuleren om te kiezen voor mobiliteitsoplossingen die milieuvriendelijk, future-proof en duurzaam zijn.

Maar er is nog een belangrijk reden voor KMO’s om in te zetten op flexibele mobiliteit, namelijk de war for talent. Het wordt voor bedrijven steeds moeilijker om de juiste mensen aan te werven. Eens je die gevonden hebt, volstaat het vroegere one-fits-all salarispakket niet meer. Medewerkers willen flexibiliteit.

Wil je talent aantrekken, dan is een flexibel mobiliteitsbeleid op maat van je medewerkers een belangrijke troef.

Jonge mensen die nu de arbeidsmarkt betreden, zoeken die flexibliteit. Velen van hen behaalden hun rijbewijs nog niet wanneer ze hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt. Een bedrijfswagen is voor hen dus geen interessant loonvoordeel.

Hoe ga je aan de slag met het mobiliteitsbudget?

In eerste instantie is het een goed idee om je bij te laten staan door een partner die jullie opstart vereenvoudigd, zoals Mbrella. Zo is de drempel lager om deze veranderingen te implementeren en sta je er niet alleen voor.

Ga zeker luisteren bij je medewerkers. Waar staan zijn voor open? Wat hebben ze nodig? Kader de introductie van het mobiliteitsbudget zeker als de positieve verandering die het is. Door je medewerkers van in het begin te enthousiasmeren en hen te informeren over alle mogelijkheden, gaan ze er zelf ook naar uitkijken.

Bedankt Audrey!

Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter