written by
Janne Kegels

Heeft jouw onderneming een gezonde turnover rate?

HR analytics 3 min

Turnover is een van de belangrijkste hr analytics voor elk bedrijf. Grote bedrijven, kleine bedrijven, jonge bedrijven of bedrijven met jarenlange ervaring, iedereen krijgt ermee te maken. Maar wat is turnover precies en hoe bereken je het? Hoe interpreteer je dit cijfer en wat kan eraan gedaan worden?

Heeft jouw onderneming een gezonde turnover rate?

Wat betekent turnover?

Turnover, of personeelsverloop, staat voor het aantal medewerkers die de organisatie verlaten. Van zodra je bedrijf bestaat uit meer dan 1 persoon is de kans groot dat je op een bepaald punt met personeelsverloop te maken krijgt.

Om turnover te kunnen analyseren, wordt de turnover rate berekend. Dit is het percentage medewerkers dat het bedrijf binnen een bepaalde periode verlaat. Door deze berekening te maken kan je sectoraal gaan vergelijken. Maar ook binnen het bedrijf kan je turnover opvolgen door verschillende periodes in de tijd met elkaar te vergelijken.

cta

Hoe bereken je je turnover rate?

De totale turnover rate wordt berekend in drie stappen.

  1. De eerste stap bestaat eruit het aantal medewerkers die het bedrijf hebben verlaten over een bepaalde periode op te tellen.
  2. In de tweede stap bereken je het gemiddelde van het aantal medewerkers dat in diezelfde periode werkzaam was in het bedrijf. Om het gemiddeld aantal medewerkers te berekenen, tel je het aantal medewerkers aan het begin van een periode op met het aantal medewerkers aan het einde van die periode. Dit deel je dan door 2.
  3. Als laatste stap ga je het aantal verlaters delen door het gemiddeld aantal medewerkers.
Berekening turnover rate

Concreet voorbeeld: Turnover rate in 2020.

Stel dat je bedrijf op 1 januari 2020 bestond uit 80 werknemers en het jaar afsloot met 100 werknemers. Doorheen het jaar zag je 15 werknemers vertrekken.

Als eerste stap tel je het aantal werknemers op dat het bedrijf heeft verlaten in 2020. Dit waren er 15.

Als tweede stap bereken je het gemiddeld aantal medewerkers dat in diezelfde periode werkzaam was in het bedrijf. Dit doen we door het aantal werknemers op 1 januari 2020 (= 80) op te tellen met het aantal werknemers op 31 december 2020 (100) en dit te delen door 2. Dat brengt ons op een gemiddelde van 90 werknemers in 2020.

Als laatste stap ga je het aantal verlaters delen door het gemiddelde aantal werknemers: 15/90.

Dit brengt de totale turnover in 2020 voor je bedrijf op 16%.

Hoe interpreteer je dat percentage?

Wat is een goede of slechte score? Het percentage op zichzelf vertelt je zeer weinig tot zelfs niets over hoe goed je kmo bezig is. Pas als je het tegenover een benchmark zet kan je er echt iets uit leren. Vergelijk daarom altijd je turnover rate met die van een andere periode of met die van gelijkaardige ondernemingen.

Welke benchmarks kan je hiervoor gebruiken? Heel veel cijfers zijn er niet zomaar ter beschikking. Contacteer daarom zelf soortgelijke bedrijven en luister eens hoe die cijfers bij hen zitten.

  • Onderzoek van Securex wijst uit dat de turnover rate bij Belgische bedrijven in 2018 gemiddeld 19,33% bedroeg. Dit kan variëren naargelang het contract, de leeftijd van medewerkers... Wil je meer weten? Lees hier het volledige rapport.
  • Onderzoek van LinkedIn uit 2017 zet de gemiddelde turnover rate vast op 10,9%. Hier werden ook sectorale verschillen bekeken. Daaruit blijkt dat de hoogste personeelsverloop in de software sector ligt. Lees hier het volledige rapport.
Turnover rate volgens onderzoek van LinkedIn.
Bron: LinkedIn onderzoek naar turnover (2017)

Hoe ga je ermee om?

Moet je hier iets aan doen? Het simpele antwoord: ja, zeker als je turnover rate hoog ligt. Goede werkkrachten verliezen zal je bedrijf onvermijdelijk geld kosten. Onderzoek dan ook eens dieper wat dit getal jou zegt. Waarom ligt de rate hoog of laag: Hebben we bijvoorbeeld teveel slechte aanwervingen gedaan? Is de cultuur binnen onze organisatie veranderd? Ligt de werkdruk te hoog?

Maar laten we ook even nuanceren. Een minimale turnover zal er altijd zijn. Zo zit de arbeidsmarkt nu eenmaal in elkaar. Bovendien is het niet altijd een negatieve ontwikkeling. Er bestaat immers zoiets als gewenste turnover.

Medewerkers die zich niet goed voelen in je onderneming of die hun job te stresserend of net niet uitdagend genoeg vinden, leveren vaak mindere prestaties. Hun productiviteit ligt een pak lager en dat doet je bedrijf geen goed. Integendeel, ook dit kost je geld én de productiviteit van collega’s kan eronder lijden. In zo’n geval kan het beter zijn om de zwakke schakels te verwijderen. Dat je turnover rate daardoor dan wat hoger ligt, hoeft geen zorgen te baren.

Houd jij je turnover rate al bij in je hr analytics? Officient streeft ernaar je heldere inzichten te bieden in je personeelsbestand én in hoe dit evolueert. Vraag hier je persoonlijke demo en test het zelf gratis uit.

cta
HR analytics turnover personeelsverloop
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter