written by
Floor Debeyne

Aligneer je team in 5 stappen: hoe breng je prioriteiten op dezelfde lijn?

Team Management 2 min

De missie en doelstellingen van je organisatie mogen nog zo duidelijk zijn, het is de manier waarop jullie er als team mee omgaan die de resultaten bepaalt. Is dat team gealigneerd, dan hebben jullie een streepje voor. Dit blogartikel legt je stap voor stap uit hoe je alles op één lijn brengt.

Stap 1: Missie en doelen

Waar start je? Bij het opstellen van de doelstellingen die je voor ogen hebt. Deze stap houdt slechts 1% van het proces in, de rest gaat naar de effectieve alignering.

Is ze daarom minder van belang? Neen, zonder doelen krijg je de neuzen in je team nooit dezelfde kant op. Een heldere missie of duidelijke doelen geven richting, maar meer nog stimuleren ze samenwerking. Laat dat net de sleutel zijn tot het slagen van elke ambitie: een sterk team.

Stap 2: Communicatie

Wat volgt is een belangrijke, zij het niet de belangrijkste, stap: ervoor zorgen dat jouw team weet welke doelen ze nastreven. Je kan deze ergens neerschrijven, dit delen en er voor de rest geen aandacht meer aan besteden. Of je kan er uitdrukkelijk over communiceren. Licht het achterliggende verhaal toe: vertel waarom jullie net deze doelstellingen kozen en draag dat verhaal zelf uit.

Een sterk en volledig verhaal geeft jouw team iets om trots op te zijn. Hoe meer zij hierbij betrokken worden, hoe meer zij dit zullen overnemen en meenemen in hun job. Zo ontstaat er een vanzelf een manier van werken en communiceren die het behalen van de doelen bewerkstelligt.

Stap 3: Vereniging

De volgende stap bestaat er in de doelen op verschillende niveaus door te trekken en idealiter met elkaar te verenigen. Je kmo heeft waarschijnlijk een missie waartoe alle doelstellingen leiden, maar welke plaats hebben teamdoelen en persoonlijke ambities daarin?

Stel je hierbij volgende vragen: Welke doelen kunnen we per teams stellen zodat ze elk op hun eigen manier kunnen meewerken aan het behalen van de missie: Waarvoor staat elk specifiek team en over welke vaardigheden beschikken ze? Wat is prioritair voor welk team? Welke individuele doelen hebben teamleden, en hoe kunnen die bijdragen aan de missie?

Door alle niveaus met elkaar te verenigen creëer je een gezamenlijke focus waar iedereen op zijn eigen unieke manier aan kan bijdragen. Dat versterkt de motivatie om en versnelt de resultaten.

cta

Stap 4: Roadmap

Over naar de actie. Het klinkt tot hier toe veelbelovend, maar het echte werk moet nog starten. Eenmaal duidelijk is wie welke plaats heeft in het verhaal, kunnen er plannen gemaakt worden rond de aanpak. Schrijf een strategie uit, geheel uitgedost met concrete actie en de bijbehorende timing.

Welk(e) project(en) hebben prioriteit en krijgen voorgang, welke komen pas later op de agenda? Wie werkt aan welk project en hoe is dat gelinkt aan eigen prioriteiten en vaardigheden?

Stap 5: Opvolging

Tot slot vergeet je best niet om het aligneringsproces goed op te volgen. Die opvolging is tweeledig:

  1. Ga de evolutie van projecten na: Hoe staat het met de vooropgestelde doelen? Hoe vorderen ze?
  2. Ga de effecten van de alignering na: Werken jullie nu als team meer naar hetzelfde toe? Welk effect dit heeft op de resultaten?
cta
alignment alignering teamdoelen
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter