Beter zicht op ziekteverzuim via de Bradford Factor

HR fundamentals Officient news 2 min read

Ziekteverzuim (of absenteïsme) staat op de radar van veel HR-verantwoordelijken en zaakvoerders. Terecht, want het ziekteverzuim in België stijgt jaar na jaar, en dat is vooral te wijten aan het feit dat werknemers vaak voor langere tijd uitvallen.
Vaak wordt in die context verwezen naar de zogenaamde Bradford Factor. Maar wat is dat eigenlijk en hoe kun je er concreet mee aan de slag gaan? Je ontdekt het in dit artikel.

Hoe zit het met ziekteverzuim in jouw bedrijf?

Wat is de Bradford Factor en waarvoor wordt deze gebruikt?

De Bradford Factor start vanuit de vaststelling dat het kostelijker is voor een organisatie wanneer een medewerker zich meerdere korte periodes ziek meldt, ten opzichte van minder frequente maar langere periodes. Korte, ongeplande ziekteperiodes zijn immers vaak moeilijker op te vangen voor een team of organisatie.

Naast het meten van het totaal aantal ziektedagen per medewerker, geeft de Bradford score dus zicht op de impact van het ziekteverzuim. De naam 'Bradford' komt trouwens van de Bradford University School of Management, waar de formule in de jaren '80 ontwikkeld werd.

onboarding checklist

Hoe wordt de Bradford Factor berekend?

De Bradford formule is:

B = S² x D

Waarbij:

  • B = de Bradford score
  • S = het aantal verschillende ziekteperiodes voor een bepaalde medewerker
  • D = het totaal aantal dagen ziekte voor een bepaalde medewerker

Als referentieperiode wordt meestal het afgelopen jaar genomen.
Hieronder vind je enkele voorbeelden:

  • Stef is gedurende het laatste jaar 10 opeenvolgende dagen afwezig geweest wegens ziekte. De Bradford score = (1²) x 10 = 10.
  • Julie is gedurende het laatste jaar 2 keer 5 opeenvolgende dagen ziek geweest. De Bradford score voor Julie = (2²) x 10 = 40.
  • Kurt is gedurende het laatste jaar 10 keer 1 dag ziek geweest. Kurt heeft daarbij de hoogste Bradford score = (10²) x 10 = 1000.

In Officient wordt de Bradford score automatisch berekend op basis van de beschikbare ziektegegevens van elke medewerker. Elke ziektedag wordt immers bijgehouden in de kalender die op het einde van de maand naar de payroll provider doorgestuurd wordt.

Wat is een goeie of slechte Bradford score?

In het algemeen geldt: hoe hoger de Bradford score, hoe slechter. Meerdere korte, ongeplande ziekteperiodes wegen immers zwaarder door.

Soms koppelen organisaties bepaalde drempelwaarden aan de scores, telkens met een bijhorende actie, bijvoorbeeld:

  • Score vanaf 51: mondelinge waarschuwing
  • Score vanaf 201: schriftelijke waarschuwing
  • Score vanaf 401: laatste waarschuwing
  • Score vanaf 601: leidt soms tot ontslag

Welke drempelwaarden je kiest en welke acties je daaraan koppelt, is natuurlijk afhankelijk per organisatie.

Hoe ga je concreet met de Bradford factor aan de slag?

Naast het totaal aantal dagen ziekte biedt de Bradford factor dus een interessante maat voor ziekteverzuim. Toch wordt de Bradford factor soms bekritiseerd, vooral als het de enige maatstaf is die wordt gebruikt.

Ziekteverzuim aanpakken kadert best binnen een breder beleid. Losse acties hebben niet altijd een duurzaam effect en medewerkers reageren soms verschillend op genomen acties. Bekijk de Bradford score dus steeds als een nuttige eerste stap naar een verdere analyse van het probleem en het vinden van mogelijke oplossingen.

HR Tool
product
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter