written by
Maarten Decroos

Hoe je met prestatiemanagement evolueert naar een organisatie waar mensen wíllen werken en kunnen groeien

Team Management 2 min
Hoe je met prestatiemanagement evolueert  naar een organisatie waar mensen wíllen werken en kunnen groeien

Prestaties beoordelen. Voor veel ondernemingen blijft het een lastige opgave, die vaak weinig merkbare resultaten met zich meebrengt. Zo blijkt maar liefst 90% van beoordelingssystemen niet succesvol te zijn. Hoe moet het dan wel?
Deze blogpost gaat dieper in op prestatiemanagement en waarom dit een betere aanpak is om medewerkers te evalueren, in vergelijking met gewone prestatiebeoordelingen.

Bedrijven moeten evolueren naar een omgeving waar mensen wíllen werken en kunnen groeien

Een prestatiebeoordeling is een "formele, periodieke, systematische, bewuste en zo objectief mogelijke evaluatie van de prestatie van een medewerker". Het is een manier van evalueren dat al decennia lang wordt gebruikt en al even lang ontevredenheid met zich meebrengt. Ondanks deze ontevredenheid bij zowel HR, managers als medewerkers, blijven meeste bedrijven dit traditioneel systeem toch in stand houden.

Om in de huidige arbeidsmarkt als organisatie succesvol te zijn, moet je mee evolueren. De focus moet meer liggen op het creëren van een goede werkcultuur en omgeving waarin mensen levenslang kunnen leren. Dit komt doordat meer en meer mensen niet langer werken omdat het moet, maar omdat ze het willen. Een goed systeem om prestaties te beoordelen, is een manier om de aantrekkelijkheid van je organisatie te vergroten, maar een constructief evaluatieproces is dat nog veel meer.

cta

Zet in op prestatiemanagement

Prestatiemanagement is een krachtige management tool die een organisatie kan implementeren om bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Hierin worden de missie, de strategie en de doelstellingen van de organisatie systematisch vastgelegd én vertaald naar alle niveaus van de organisatie. Kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren (KPI's, key performance indicators) worden vervolgens gebruikt als meetinstrument om te bepalen waar nog sturing nodig is voor het bereiken van de gestelde doelen.

Zo worden beoordelings-, evaluatie-, en functioneringsgesprekken regelmatig ingepland en wordt steeds op voorhand goed nagedacht over het doel van een gesprek.

De doelen die voor een individu worden gesteld, zullen dus rechtstreeks in verband staan met de doelen van de organisatie. Dat is positief, want werknemers blijken hierdoor meer gemotiveerd te zijn. Doordat ze weten dat ze relevant werk leveren, verhoogt hun inzet. Verder zijn er nog heel wat andere voordelen gelinkt aan het werken met prestatiemanagement:

  • Betere financiële resultaten
  • Hogere tevredenheid & betrokkenheid
  • Betere prestaties
  • Minder turn-over (verloop van personeel)
Photo by rawpixel on Unsplash

Prestatiemanagement gaat dus verder dan prestatiebeoordeling. Doelen worden afgestemd op de organisatiestrategie door top-down te werk te gaan. Daarbij worden formele en periodieke evaluaties aangevuld met informele en continue feedback. Mensen wíllen zichzelf ontwikkelen en met de toevoeging van continue feedback kunnen deze behoeften beter worden bevredigd. Zo blijkt maar liefst 82% van de medewerkers zowel positieve als negatieve feedback te waarderen en zou 65% graag meer feedback over het algemeen ontvangen.

Probeer prestatiebeoordeling dus niet als iets losstaand te bekijken, maar zet een stap achteruit om top-down te werk te gaan met het principe van prestatiemanagement.

cta
transparantie hr Employee retention Employee happiness Prestatie Performance Review Prestaties Managing HR HR trends toekomst van HR prestatiemanagement prestatiebeoordeling
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter