written by
Floor Debeyne

Wat is de OKR-methode en hoe draagt het bij aan jouw bedrijfsgroei?

Team Management 2 min

Prestatiemanagement gaat verder dan de occasionele functioneringsgesprekken. Dat die belangrijk zijn staat buiten kijf. Dat ze zonder effectieve doelen maar weinig resultaat kunnen hebben is echter een even grote zekerheid. Die doelstellingen kan je opzetten én evalueren aan de hand van de de OKR-methodologie. De wat? Dat lees je hieronder.

De OKR-methode of hoe doelgericht prestantiemanagement je kmo vooruit helpt

OKR, wat betekent dat?

OKR staat voor Objectives & Key Results. Deze methodologie geeft je een kader voor jouw prestatiemanagement. Andy Grove bedacht de methode om haalbare doelstellingen te koppelen aan meetbare resultaten. De denkwijze helpt antwoorden bieden op de vragen: Wat wil ik bereiken? Hoe weet ik of de doelstellingen ook effectief bereikt zijn?

De methode wil bekomen dat het hele bedrijf moet in één dezelfde richting beweegt. Hoe? Door die objectieven en resultaten nauwkeurig toe te passen alle niveaus van de organisatie. Individuele doelen worden dus gelinkt aan teamdoelen die op hun beurt in het teken staan van wat het bedrijf nastreeft.

Starten met de OKR-methode

1. Het opstellen van doelen

Doelen worden best op elkaar afgestemd en moeten duidelijk maken waar je naartoe wilt. Die doelen moeten ambitieus zijn, maar vermijd dat ze te hoog gegrepen zijn. Dan werken ze alleen maar demotiverend. De OKR-methode wil een hogere betrokkenheid promoten en stelt daarom 2 eisen.

 1. De doelstelling werkt trapsgewijs. Eerst bepaal je doelen op bedrijfsniveau. Vervolgens bekijk je hoe de verschillende teams daar kunnen aan bijdragen en stel je teamdoelen op. Met deze informatie kan de manager aan de slag om persoonlijke doelen te bepalen samen met de medewerkers.
 2. De doelstelling is op te splitsen in 3 à 5 resultaten. Deze kunnen medewerkers makkelijker opdelen in concrete acties. Op die manier verlaag je bovendien niet alleen de werkdruk, maar gun je je medewerkers ook elke keer kleine wins die hen motiveren om door te zetten.

2. Het meetbaar maken van resultaten

De key results zijn als het ware een metric om hun succes te meten. Zo weet jij of je vooropgestelde doelstellingen de gewenste uitkomst hebben. Om ze te kunnen meten zorg je er best ervoor dat ze voldoen aan de SMART-criteria.

 • S = specifiek
  Is de doelstelling klaar en duidelijk?
 • M = meetbaar
  Kan je achterhalen wat je hebt bereikt?
 • A = acceptabel
  Is iedereen akkoord met de doelstelling?
 • R = realistisch
  Is het haalbaar?
 • T = tijdsgebonden
  Wanneer moet het resultaat er zijn?

Voorbeeld: Door de groei van onze organisatie willen we binnen het volgende kwartaal 5 nieuwe mensen aannemen.

OKR boekt vooruitgang voor jouw kmo

OKR stelt één specifieke focus centraal. Dat is belangrijk om het met het hele bedrijf voor hetzelfde doel te gaan. Maar die focus zorgt ook voor een kader waarbinnen medewerkers zelf bepalen hoe ze de resultaten behalen. Ze krijgen een transparante richtlijn waaraan ze zelf to-do’s kunnen toekennen. Die autonomie verhoogt de productiviteit en versnelt jouw vooruitgang.

OKR geeft je daarnaast ook een sterke basis voor het organiseren van functioneringsgesprekken en feedback. Aan de hand van heldere SMART-doelstellingen kan je prestaties gerichter opvolgen en evalueren. Ook dit versnelt de groei van jouw organisatie.

Wil jij je vooruitgang versnellen met de OKR-methode? Wil je testen welk effect dit heeft op je prestatiemanagement? We horen graag jullie succesverhalen, deel dus gerust je ervaring in de comments.

okr objectives & key responsibilities performance management
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter