written by
Maarten Decroos

Waarom steeds meer bedrijven kiezen voor een e-HRM oplossing

HR fundamentals 3 min

Steeds meer bedrijven zetten in op e-HRM software. Heeft deze evolutie werkelijk een positieve impact en hoe zorg je voor een geslaagde implementatie?

Officient cloud-hosted HRM software
Steeds meer bedrijven gaan op zoek naar een HRM oplossing in de cloud

Een wereldwijd onderzoek door PwC* in 2017, onderzocht bij meer dan 300 organisaties op welke manier zij gebruik maken van HRM technologie. Wat bleek?

Close to 40% of the 300+ companies we surveyed have core HR applications in the cloud, and even more are planning to migrate.

Steeds meer organisaties verhuizen hun hr-processen naar de cloud. Zo beschikt al 73% van alle bedrijven over minstens één hr-proces in de cloud. Dat is een stijging van meer dan 5% op slechts twee jaar tijd!


Het zijn ook niet alleen de jonge innovatieve bedrijven die deze stap zetten. 33% van de bedrijven die nu nog gebruik maken van lokale software, zal binnen 12 tot 18 maanden de stap hebben gezet naar een eerste e-HRM oplossing.

* Dit onderzoek werd wereldwijd uitgevoerd bij hr teams en professionals werkzaam bij 370 bedrijven van verschillende groottes. Deze organisaties maken deel uit van meer dan 30 verschillende sectoren en zijn gevestigd in 40 landen.

Heeft het verplaatsen van e-HRM software naar de cloud een positieve impact?

Steeds meer bedrijfsprocessen worden verplaatst naar de cloud, maar heeft deze technologische evolutie ook in hr een werkelijke impact? We halen enkele opmerkelijke cijfers uit dit rapport aan, die een beter beeld schetsen van de business impact die e-HRM software kan hebben:

  • 52% zag een stijging in het gebruik van de e-HRM software door werknemers. Klinkt logisch wanneer deze software ook toegankelijk wordt buiten het bedrijf en je dus bv. vakantie kan aanvragen vanuit de zetel.
  • 47% vermeldde dat managers intensiever gebruik gingen maken van self-service tools om hun teams te gaan beheren.
  • Automatisering en innovatie in hr blijven kosten drukken. 20% van de bedrijven merkte een meetbare daling in personeelskosten op.
  • 78% was tevreden met de capaciteiten van deze cloud oplossingen om in hun business noden te voorzien.
  • Angst voor een onsuccesvolle implementatie door productfouten daalde naar 24%. Het jaar voordien was dit nog 52%!
  • Slechts 17% van hr tech bedrijven gaf aan dat mobiele toegang een prioriteit voor hen is. Een opmerkelijk cijfer. Zeker als je weet dat meerdere studies al aangetoond hebben dat de gemiddelde persoon 45 tot 85 keer zijn smartphone controleert, per dag.

HRM processen en systemen verplaatsen naar de cloud brengt dus tal van voordelen met zich mee, maar hoe zorg je nu zelf voor een geslaagde implementatie?

De juiste stakeholders betrekken is essentieel voor een succesvolle cloud HRM implementatie
De juiste stakeholders betrekken is essentieel voor een succesvolle cloud HRM implementatie

Klaar om uw HRM processen naar de cloud te verhuizen? Enkele tips voor een succesvolle implementatie

Focus op een specifiek procesgebied

HRM processen stromen door naar vele aspecten binnen een bedrijf. Onboarding is een routine hr-proces, maar verloopt misschien anders bij de marketing afdeling dan bij productie. Ga door grondige analyse op zoek naar het procesgebied waar de meeste verbetering mogelijk is. Vaak zijn dit processen en taken waarbij veel manueel werk komt kijken bij het verwerken en/of communiceren van informatie.

Evalueer binnen de organisatie welk HRM proces het meest gebaat is door vernieuwing en welke mensen hier deel van uitmaken. Start met te kijken naar de werking van deze processen en de oplossingen die huidig op de markt zijn. Eens dit proces omgezet is naar de cloud, kan je dezelfde oefening gaan toepassen naar andere HRM processen binnen het bedrijf.

Betrek essentiële stakeholders binnen dit proces

Afhankelijk van welk procesgebied binnen HRM eerst zal worden aangepakt, zal je ook input nodig hebben van verschillende stakeholders. Om functioneringsgesprekken te digitaliseren heb je misschien nood aan input van team managers. Daarentegen wil finance misschien inspraak hebben rond hoe onkosten zullen worden verwerkt.

Het tijdig betrekken van de juiste stakeholders is essentieel aan een goede selectie en implementatie van een e-HRM oplossing. Werknemers binnen dit proces kunnen helpen met het bepalen van de noden naar de software toe. Wanneer ze zich betrokken voelen, zullen ze ook meer geneigd zijn om een ambassadeur voor verandering te zijn.

Maak een business case op als leidraad

Eens je geïdentificeerd hebt welk hr-procesgebied je wil aanpakken en welke mensen hier betrokken in zijn, maak je vervolgens best een business case op. Hoe verloopt het proces nu? Welke verbeteringen zijn er mogelijk? welke mensen zijn betrokken in dit proces? Is dit efficiëntie en/of effectiviteit van dit proces meetbaar?

Een business case helpt om een betere inschatting te maken van alle benodigdheden om de stap naar e-HRM te zetten. Zo kan je naar een hr software provider stappen met een duidelijk beeld van uw noden en verwachtingen en vragen als hun product daarin voorziet. Tenslotte is de business case voornamelijk een meetinstrument om de vooropgestelde doelen te vergelijken met de uiteindelijke resultaten.

Officient biedt een e-HRM pakket aan die uw organisatie kan helpen om alle processen rond personeelsadministratie te gaan digitaliseren.

hr tech hr Personeelsadministratie
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter