Ziekteverzuim meten: deze 6 metrics moet je zeker in de gaten houden

HR fundamentals 3 min
Hoe ziekteverzuim meten?

Hr analytics zijn niet meer weg te denken uit een hedendaags hr-beleid. Meten is dan ook meer dan ooit weten. En niets is zo belangrijk dan te weten hoe het met je medewerkers is gesteld. Het succes van jouw bedrijf ligt namelijk in hun handen, en burn-outs wil je koste wat kost vermijden. Maar hoe breng je ziekteverzuim in kaart? Deze 6 cijfers helpen je alvast op weg.

Wat betekent ziekteverzuim?

Ziekteverzuim is een gedrag waarbij een medewerker thuisblijft door ziekte. Dit wordt ook wel absenteïsme op het werk genoemd. Het omvat alle soorten ziekte waarbij een medewerker afwezig is. Meestal spreken we echter pas van ziekteverzuim als iemand zich buitensporig vaak ziek meldt. Er bestaan vier verschillende soorten:

  • Wit verzuim: de ziekte zorgt ervoor dat het niet mogelijk is voor de medewerker om zijn/haar werk uit te voeren. Bijvoorbeeld een operatie, griep, een longontsteking. Er is geen keuze om te gaan werken: het gaat gewoon echt niet.
  • Grijs verzuim: de werknemer is wel degelijk ziek door bijvoorbeeld hoofpijn of een verkoudheid. De keuze om al dan niet te gaan werken wordt sterk beïnvloed door de medewerker zelf en zijn/haar arts. Motivatie speelt bij dit soort ziekteverzuim een belangrijke rol.
  • Zwart verzuim: hierbij is geen sprake van een ziekte, maar de medewerker besluit toch om niet te komen werken. Zwart ziekteverzuim wordt soms ook frauduleus verzuim genoemd.
  • Roze verzuim: komt voor wanneer een zieke medewerker toch komt werken. Dit kan ervoor zorgen dat collega's ook aangestoken worden. Bovendien kan de medewerker niet rusten en dus ook niet genezen. Dat brengt verlaagde productiviteit met zich mee.

Hoe kan je ziekteverzuim in kaart brengen?

Om absenteïsme te voorkomen moet je natuurlijk eerst weten wat er speelt. Dankzij deze 6 metrics kom je alvast een heleboel te weten:

1. Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage berekent welk percentage van werkdagen er eigenlijk verzuim was. Een interessant cijfer om per kwartaal of jaar bij te houden.Zo kan je de evolutie hiervan goed te monitoren.


De formule = (aantal dagen verzuim x 100)/ aantal dagen per jaar waarop gewerkt zou moeten worden

2. Verzuimfrequentie

De verzuimfrequentie zal je inzichten geven in hoe vaak medewerkers zich ziek melden per jaar. Het toont je het gemiddelde aantal ziekmeldingen per medewerker.

De formule = aantal ziekmeldingen per jaar/aantal werknemers

3. Gemiddeld ziekteverzuim

De gemiddelde ziekteduur zal je vertellen hoe lang jouw medewerkers gemiddeld afwezig zijn door ziekte op een jaar tijd.

De formule = totaal aantal dagen verzuim per jaar/ aantal werkhervattingen per jaar

4. De Bradford factor

De Bradford factor gaat de impact meten van het ziekteverzuim op de werking van het bedrijf. Hierbij stelt men dat iemand die meerdere malen kortdurig ziek is, schadelijker is voor de organisatie dan iemand die éénmalig langdurige ziek is. Meer over de Bradford Factor kom je in deze blogpost te weten.

Bradford factor in Officient
Bradford factor in Officient wordt automatisch berekend op basis van ziektedagen die aangevraagd zijn door de medewerkers. Je kan bovendien de data segmenteren per persoon, per geslacht, per team of per land.

5. Houd cijfers bij

Breng in kaart hoe lang je medewerkers niet aanwezig zijn. Heb je vooral te maken met langdurige zieken of gaat het eerder over kort ziekteverzuim? Vergelijk dit met gekende cijfers in België. Zo brengt Securex elk jaar een rapport uit rond absenteïsme. In 2018 waren medewerkers bijvoorbeeld meer dagen kortdurend ziek. Het aantal langdurige afwezigheden bleven gemiddeld gezien hetzelfde dan het jaar ervoor. Is dit bij jouw bedrijf ook het geval? Of verschillen jouw cijfers van de rest?

6. Ga op zoek naar mogelijke patronen

Probeer goed te letten op bepaalde patronen in je ziekteverzuim. Houd daarom bij op welke dagen mensen zich ziek melden. Zo kan een groot aantal ziekmeldingen op woensdagnamiddag, misschien aantonen dat er een probleem is met kinderopvang.

Hoewel je aan sommige zaken niet veel zal kunnen veranderen, kan het ook zijn dat de oorzaak wel degelijk werkgerelateerd is. Zo kunnen een slechte work-life balance of een algemene ontevredenheid en conflicten op het werk ertoe leiden dat je medewerker er steeds voor zal kiezen om niet te komen werken ook al is het misschien wel mogelijk. Houd daarom zowel op persoonlijk als organisatorisch vlak deze data goed bij.

Op zoek naar een eenvoudige tool waar al deze data makkelijk beschikbaar is? Probeer dan zeker Officient uit. Zo heb je eenvoudig een overzicht van het ziekteverzuim binnen je bedrijf, maar ook op niveau van je medewerker.

Bronnen:

HR analytics ziekteverzuim HR metrics
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter