written by
Floor Debeyne

De uitbetaling van overuren: een overzicht van alles wat je moet weten

Payroll 1 min

Wat waren nu alweer de regels rond overwerk? Wat zijn de absolute grenzen? Recup en overloon of toch volledig uitbetalen? Overuren bijhouden en correct compenseren is vaak een huzarenwerk. Daarom sommen we in deze blogpost graag nog eens op waar je rekening mee moet houden. Zo ben jij weer helemaal op de hoogte van alle ins and outs bij de uitbetaling van overuren.

http://De uitbetaling van overuren: een overzicht van alles wat u moet weten

Wat zegt de wet over overwerk?

De arbeidswet legt de maximale werkduur vast op 38 uren per week en met een maximum van 8 uur per dag. Die arbeidsduur mag niet overschreden worden. Als werkgever mag je je medewerkers dus in principe niet langer laten werken. Diezelfde wet verbiedt eveneens werken buiten het opgestelde werkrooster, op zondagen en tijdens de nacht.

Werken je medewerkers toch meer of op bovenstaande momenten, dan worden deze uren geklasseerd als “overuren” die de werkgever moet uitbetalen.

Wanneer kunnen overuren toch voorkomen?

In de meeste gevallen is overwerk onwettig. In sommige gevallen wordt er echter een uitzondering gemaakt:

  • Wanneer er inventarissen en balansen opgemaakt moeten worden
  • Wanneer er een plotse en noemenswaardige toename is in het werk
  • Wanneer er een verstoring was in de normale gang van zaken
  • Wanneer machines of materialen een langere werkduur vereisen
  • Wanneer er zich een ongeval voordoet binnen het bedrijf of bij klanten

Wat zijn de absolute grenzen?

De absolute dag- en weekgrens ligt op 11 uur per dag en 50 uur per week. Dat wil zeggen dat medewerkers maximaal 3 uren per dag mogen overwerken, en 10 uren per week. Deze regel geldt echter niet wanneer het hoofd moet worden geboden aan een ongeval. Ook bij technische redenen wordt de grens opgetrokken naar 12 uur per dag en 50 uur per week of 8 uur per dag en 56 uur per week.

Daarnaast stelt de wet ook een interne overurengrens. Zo willen ze vermijden dat medewerkers hun overuren onbeperkt opstapelen. Die grens ligt op 65 uur per week. Het is verboden om je medewerkers boven deze grens te laten presteren zonder eerst inhaalrust in te lasten.

Hoe moet je overwerk uitbetalen?

Gemaakte overuren moet je altijd uitbetalen volgens de regeling die je als bedrijf treft omtrent de voorwaarden waaronder overwerken is toegelaten. Deze uitbetaling kan gaan om ofwel inhaalrust én overloon, ofwel een volledige uitbetaling.

Overuren uitbetalen met inhaalrust én overloon

Inhaalrust, ook wel “recup” in de volksmond, houdt in dat je medewerkers het aantal overuren die ze hebben gemaakt als recupdagen mogen opnemen. Dit zorgt er voor dat wanneer je over een langere periode kijkt, de inhaalrust er voor zorgt dat het totaal weer op 38 uur komt. Deze recup moet wel effectief zijn en mag daarom niet worden opgenomen op andere vrije dagen of feestdagen.

Daarnaast moet je de gewerkte overuren ook financieel compenseren met een loontoeslag van 50%, ook wel overloon genoemd. Valt het overwerk op zondagen, feestdagen of vervangende feestdagen dan wordt de toeslag opgetrokken tot 100%.

Let wel: Kies je voor deze compensatie van “inhaalrust + overloon”, dan moeten beiden ook effectief worden ingevoerd voor een correcte uitbetaling van de overuren.

Overuren volledig uitbetalen

Een andere manier van compensatie is het volledig uitbetalen van de gemaakte overuren aan een standaardtarief van 150%. Daarbij worden de overuren dus gecompenseerd met een hoger loon. Bovendien is hier een fiscaal voordeel aan verbonden:

Voor werkgevers houdt dit voordeel in dat de bedrijfsvoorheffing wordt verlaagd met 41,25%. Zij kunnen medewerkers tot 180 uren laten overwerken aan dit gunstige tarief.

Voor medewerkers doet het voordeel zich voor in de vorm van een belastingvermindering van 57,75%. Dit kan hen aanmoedigen om af en toe over te werken.

Vrijwillige overuren

Ten slotte kunnen werkgevers medewerkers tot 120 vrijwillige overuren laten presteren om in te spelen op piekmomenten. Dit zijn overuren die niet volledig uitbetaald hoeven te worden.

Bij deze overuren hebben medewerkers wél recht op hun normale loon, plus de overloontoeslag. Ze kunnen ze echter niet recupereren met inhaalrust of een uitbetaling van 150%. Bovendien tellen de eerste 25 uren niet mee voor de interne grens.

Hoe kan je overuren accuraat tracken?

Om na te kunnen gaan of grenzen al dan niet bereikt zijn en om te weten hoeveel je moet uitbetalen, moet je overuren accuraat kunnen bijhouden. We raden je aan om dit binnen één systeem te doen, zodat je er altijd overzicht over kan bewaren. Zo verlies je zeker geen belangrijke informatie uit het oog.

Werk je met een software oplossing die inzichten biedt? Dan kan je data omtrent overuren ook vergelijken. Op persoonlijk niveau kan je nagaan wie vaak overuren draait en in welke mate dat te herleiden valt. Op bedrijfsniveau kan je nagaan of bepaalde teams meer overwerken dan andere. Beiden kunnen op lange termijn een indicatie zijn dat er een nieuwe kracht nodig is. Deze inzichten kunnen dus een leidraad zijn in je bedrijfsvoering.

Officient biedt zowel een kalender die overuren bijhoudt als hr analytics omtrent overuren. Wil je het graag eens voor jezelf testen? Vraag dan nu je demo aan en probeer het 14 dagen gratis.

cta
overuren overuren uitbetalen
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter