written by
Floor Debeyne

Wat kan een customized hr-beleid betekenen voor jouw kmo?

HR fundamentals 3 min

Nog nooit gehoord van customized hr? Het gaat om een gepersonaliseerd hr-beleid dat in grote bedrijven wel vaker voorkomt. Zij hebben dan een specialist in dienst die zich specifiek met de personalisatie van hr-processen bezig houdt. Maar ook voor jouw kmo kan het waardevol zijn. Wil je leren van hoe je zo’n hr-beleid opzet? Lees dan snel verder.

Customized hr voor jouw kmo

Waarom is het belangrijk voor je kmo?

Heel simpel: one-size-fits-all werkt zelden en dus ook niet voor hr. Probeer het eens zo te bekijken: Als jouw marketing team elke prospect op dezelfde manier zou benaderen, zouden die mensen hun interesse verliezen. Als jouw sales team aan iedereen hetzelfde praatje zou verkopen, zou je klantenaantal snel dalen. Zij werken met verschillende persona's om de juiste persoon op een persoonlijke manier te bereiken. En het is net die opdeling in persona's die ook voor hr een meerwaarde kan zijn.

Elke medewerker over dezelfde kam scheren kan je kmo namelijk even hard schaden als wanneer je dat bij klanten zou doen. De logische gevolgen gaan als volgt: meer ontevredenheid → meer verzuim → hoger verloop → hogere kost.

Het beste Human Resource Management garandeert daarom dat alle tools en diensten ervoor zorgen dat medewerkers kwaliteitsvolle interacties kunnen hebben met hr en hun managers. Interacties die inspelen op hun noden.

Is niet alle hr customized?

In zeker zin wel, ja. Hoe je met mensen omgaat zal altijd afhangen van die specifieke persoon. Je speelt tijdens interacties automatisch al in op de noden van de ander.

Maar customized hr gaat verder dan dat. Je maakt van je hr-beleid als het ware maatwerk: je past hr-processen aan aan de persoon in kwestie. Een customized benadering van hr betekent dus dat je processen creëert die zorgen voor een relevante en gepersonaliseerde interactie tussen de twee partijen (medewerker-hr of manager). Zo bevorder je de ervaring van de medewerker.

Hoe gaat het in zijn werk?

Stap 1: Medewerkersprofielen

Ken je medewerkers, de manier waarop ze behandeld willen worden en hun doelen en ambities zeer goed. Wanneer je op zo’n persoonlijke wijze met je mensen zal omgaan, zal je merken dat er een gelijkenissen bestaan in het gedrag van medewerkers. Dat is je basis voor je medewerkersprofielen. Breng die personen samen onder in een persona.

Hoe je aan de nodige informatie komt? Dat kan ten eerste via data. Heb je een digitaal overzicht van alle persoonsgegevens dan vallen gelijkenissen snel op. Ook (predicatieve) hr analytics kunnen hulp bieden bij inzichten rond demografische gegevens. Heeft je bedrijf bijvoorbeeld vooral te maken met millenials of ligt de gemiddelde leeftijd hoger? Elke generatie verkiest immers een andere aanpak.

Ten tweede moet je je tussen je mensen begeven om hen echt te leren kennen. Spreek met hen, stel de juiste vragen en luister.

Ga in gesprek met je medewerkers om een customized hr-beleid op te zetten.

Stap 2: Proceshervormingen

Ga vervolgens in gesprek over de bestaande hr-processen en leer van je mensen zelf. Doe dit per medewerkersprofiel en laat medewerkers één hr-proces hervormen gebaseerd op hun wensen. We gebruiken het functioneringsgesprek als voorbeeld: Het kan dat een persona het perfect vindt als er 2 maal per jaar een functioneringsgesprek is, terwijl een andere persona liever continue feedback krijgt en geeft.

Neem daarna een stap terug en bekijk je hr-processen. Zoek naar mogelijkheden om ze te optimaliseren per medewerkersprofiel en voer de proceshervormingen door. Zo breng je altijd het juiste proces naar de juiste persoon op het juiste moment.

Stap 3: Betekenisvolle samenwerkingen

Zorg er vanuit hr ook voor dat medewerkers en managers op een betekenisvolle manier kunnen samenwerken. Denk aan gerichte opleidingen, gewenste feedbackcultuur en zo verder. Door ook deze samenwerkingsprocessen op je persona’s af te stellen, krijgen zij steeds een relevante aanpak en inhoud.

Herinner je je nog de logische gevolgen wanneer je customized hr niet toepast? Dan zijn dit ze wanneer je het wel doet: meer tevredenheid → hoger engagement → meer groei.

Zet jouw kmo al in op een gepersonaliseerd hr-beleid of ben je van plan ermee te experimenteren? Laat ons dan zeker in de comments weten wat jullie ervaringen hiermee zijn.

customized hr
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter