written by
Maarten Decroos

Performance Reviews zorgt voor een transparanter functioneringsgesprek

Officient news Team Management 2 min
Performance reviews voor een transparant functioneringsgesprek

Transparante evaluaties met onze nieuwe feature

Op basis van vele gesprekken met klanten en prospecten, zijn we blij om de Performance Reviews feature te lanceren. Met deze feature maak je het functioneringsgesprek transparanter. Je werkt samen met je medewerkers aan hun groei, zonder papierwerk. That's Officient.

De mening over het evalueren van werknemers lopen sterk uiteen. Welke aanpak wordt hier best voor gehanteerd? Sommige bedrijven verkiezen om geen standaard functioneringsgesprek uit te voeren en vertrouwen deze opvolging dan toe aan directe leidinggevenden. Andere organisaties implementeren systemen om ononderbroken 360° feedback rond werknemers te vergaren. Zoals bij veel processen in hr is ook het evalueren van het personeel sterk afhankelijk van de profielen die je tewerkstelt en de organisatiestructuur binnen het bedrijf.

Welke workflow je ook verkiest voor het evalueren, de grootste uitdaging is en blijft steeds de uitvoering. Uit gesprekken met verschillende partijen kwamen we tot de conclusie dat organisaties vooral willen inzetten op volgende actiepunten.

Het functioneringsgesprek zichtbaarder maken voor uitvoerende partijen.

Meestal wordt na een evaluatiegesprek een verslag opgemaakt dat dient als een werkdocument voor alle partijen. Vaak wordt dit papiertje echter ergens snel in een kast gestoken, waardoor niemand er nog iets kan van leren. Out of sight, out of mind.

Het digitaliseren van documenten rond dat functioneringsgesprek.

Gedaan met papieren notities in een fysieke kast te bewaren. Buiten de duidelijke ecologische redenen, zorgt digitalisering er ook voor dat je een actueel totaalbeeld krijgt. Denk maar aan verschillende verslagen doorheen de tijd vergelijken of een bepaalde evaluatie gaan voorbereiden met belangrijke werknemersgegevens zoals de loonhistoriek.

Het gehele proces transparant maken naar de medewerker toe.

Zowel het bedrijf als de medewerkers zijn erbij gebaat om een functioneringsgesprek digitaal bij te houden. Wanneer een medewerker kasten of drives moet doorzoeken om zijn verslag te vinden, zal die minder geneigd zijn om dit document van tijd tot tijd eens door te nemen. Zo heeft hij of zij een minder goed overzicht op wat de werkpunten zijn naar volgend jaar toe.

Officient Performance Review

Performance Reviews in Officient

Met de lancering van Performance Reviews in Officient willen we inspelen op die pijnpunten. We maken het makkelijk voor zowel hr als team managers om een functioneringsgesprek in te plannen en te communiceren met de werknemer.

Vooraf kunnen er notities worden bewaard of uitgewisseld over het doel van het functioneringsgesprek.

Nadien voeg je het opgemaakte verslag makkelijk toe aan het digitaal werknemersprofiel. De werknemer zelf ontvangt daarna meteen een kopie in zijn Self-Service. Zo kan hij of zij zelf ook het verslag raadplegen. Zichtbaar, digitaal en transparant.

hr tech transparantie Prestaties
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter