Een universele integratie met alle sociale secretariaten?

Officient news 2 min

Voor een HR-platform als Officient is het essentieel dat wij koppelingen bouwen met de sociale secretariaten in België. Zo'n koppeling (of API) laat toe om op een betrouwbare manier data op te halen en terug te sturen. Dit zou natuurlijk best automatisch verlopen en geen resultaat zijn van handmatige exports en imports.

We ontdekten echter snel dat nog geen enkel sociaal secretariaat een API had ontwikkeld die zowel voldoende uitgebreid als bruikbaar was. Daarom zocht Officient zelf naar een innovatieve en tegelijk veilige oplossing om deze data uit te wisselen. Officient koppelt intussen met vijf sociale secretariaten: SD Worx, ADMB, Acerta, Partena, Securex en er zijn nog meer in ontwikkeling! Natuurlijk stellen wij ook op onze beurt de Officient API ter beschikking.

Our integrations

Een blik op de bankensector

Geloof het of niet, maar de banken zijn in volle ontwikkeling. Ze evolueren onder meer naar Open Banking, wat als doel heeft de consument meer transparantie, innovatie en gebruiksvriendelijkheid te bieden.

De nieuwe Europese PSD2-richtlijn geeft innovatie hier al een duwtje in de rug. Volgens die richtlijn zijn Europese banken vanaf 2018 verplicht om de betaalrekeningen van particulieren toegankelijk te maken voor bedrijven (banken en niet-banken), mits deze daar steeds uitdrukkelijk toestemming voor geven. Concreet betekent het dat je bepaalde financiële handelingen ook via niet-financiële bedrijven zal kunnen doen, zoals betalingen uitvoeren, rekeninginformatie ophalen en jouw saldo checken. Typische acties die vroeger enkel via banken konden gebeuren.

Het is interessant om te zien dat er in lijn met Open Banking en PSD-2, er ook nieuwe spelers opstaan. The Glue, een Belgische startup, helpt banken met de overgang naar Open Banking. Hun platform bevrijdt de legacy-systemen van banken en zorgt ervoor dat ze volop kunnen inzetten op innovatieve software voor hun eindklanten.
The Glue vormt werkelijk de lijm tussen het oude en het nieuwe.

Innovatie in de wereld van sociale secretariaten

Binnen de bankensector ervaart men een gelijkaardig probleem als bij de sociale secretariaten. Legacy software bleek moeilijk te koppelen met moderne software, waardoor digitale innovatie werd tegengehouden.

Deze sociale secretariaten bouwen en onderhouden al sinds jaar en dag een loonmotor. Het is die loonmotor die alle looninput vertaalt naar een correcte loonberekening en de maandelijkse loonbrief voor de medewerker. Loonmotoren bestaan echter al een tijdje en omdat de Belgische wetgeving steeds complexer wordt, ondervinden veel loonmotoren een legacy-effect. Ze werden ooit gebouwd op een intussen verouderde technologie en vanop deze basis werd gedurende vele jaren steeds meer software bijgebouwd.

Het resultaat? Doordat de loonmotor van vele secretariaten ingewerkt is binnen legacy systemen, zijn deze vaak moeilijk te koppelen met moderne software. Dit is een probleem omdat we leven in een wereld waar API's steeds prominenter worden om real-time data uit te wisselen tussen diverse systemen.

Één uniforme API voor alle sociale secretariaten

Via de koppelingen die Officient bouwde met de sociale secretariaten, is er een unieke basis ontstaan voor een uniforme API. Officient gebruikers halen in één klik hun loondata op en kunnen verlofdagen terugsturen naar hun sociaal secretariaat. Dankzij deze uniforme API is er een toekomst mogelijk waarbij diverse systemen in HR, maar ook third party apps, op een éénduidige manier met de software van sociale secretariaten kunnen koppelen. Het mooie is dat die toekomst helemaal niet zo veraf is! Vandaag vind je al diepgaande API-documentatie van Officient en deze zal nog aanzienlijk uitgebreid worden de komende maanden.

cta
api psd2 open banking
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter