written by
Floor Debeyne

Een digitale mindset voor een toekomstgericht en menselijk beleid

3 min read

Terwijl we richting normaal bewegen, realiseren we ons dat een echte terugkeer er niet inzit. We stevenen af op een nieuw normaal dat vragen doet rijzen: Hoe moet het verder na de coronagolf? En misschien nog belangrijker: wat hebben we eruit geleerd? In deze reeks nemen we de silver lining van de coronacrisis onder de loep. We gaan na hoe de veranderde context ons als werkmens in het licht plaatst en wat dit betekent voor de toekomt. We gaan op zoek naar dat nieuwe normaal.

Voor deel één hadden we het met Jessie Govaert over het blijvende belang van een netwerk. In deel twee focusten we op flexibiliteit als grootste troef.

In deel drie willen we dat samenbrengen. Hoe zorg je ervoor dat netwerken sterk en hecht verbonden blijven en dat het bedrijfsleven zich zo flexibel mogelijk kan opstellen? Met een digitale mindset.

Een digitale mindset voor een toekomstgericht en menselijk beleid.

Toegegeven: als tech bedrijf zeggen dat digitaal de nieuwe norm is, getuigt van weinig creativiteit en van nog minder waarde. Het lijkt bijna een oneerlijke zet. Waarom we het dan toch doen? Omdat het waar is. Uiteraard was digitaal al aan een opmars bezig voor we met z'n allen wisten wie Marc Van Ranst was. Maar waar het toen aan het groeien was, heeft het nu zijn hoogtepunt bereikt: een digitale mindset.

De kracht van de crisis

Tegenover de nadelen van crisissen staat ook altijd een enorm voordeel: crisissen versnellen evoluties. Ze dwingen ons om onze manier van leven en werken te veranderen. Dat is met de coronacrisis niet anders. De nadelen opsommen lijkt ons overbodig, de overgang naar een digitale mindset aankaarten noodzakelijk. Want of je het nu wilde of niet, door de regels van de social distancing moest je wel overschakelen naar online. Van telewerken tot digitale witte marsen. De status qou wordt in vraag gesteld. Dat zorgt ervoor dat de manier waarop je zaken doet en met mensen omgaat fundamenteel verandert.

Je kweekt als het ware een digitale mindset waarin je je anders organiseert. Digitaal wordt een gewoonte. Alleen al omdat je de vele voordelen ziet in de crisis. Maar behouden we die digitale mentaliteit én die voordelen ook in het post-coronatijdperk?

Behouden of behouden?

Het korte antwoord: ja.

Het genuanceerde antwoord: we behouden de mentaliteit en de voordelen, maar vallen niet volledig terug op digitaal. We zullen leven en werken in een tussenvorm die een toekomstplan voor jaren kan betekenen, een positief plan waar mensen zich in kunnen vinden.

Humans became digital, it's time for digital to become human

We hebben en masse de voordelen kunnen ervaren. Hoe gemakkelijk is het om online in contact te staan met een netwerk? Hoeveel tijd win je als je van thuis uit werkt? En toch blijft de mens een sociaal wezen. Daarom zal er een balans ontstaan tussen fysiek en digitaal.

"Menselijk contact blijft onmisbaar, maar bedrijven zullen steeds vaker een beroep doen op videoconferenties" Yashfeen Saiyid, Proximus

Functie wordt belangrijk in die balans: terwijl digitaal de lasten zal wegnemen, zal fysiek vooral inzetten op beleving. Concreet kunnen digitale tools er dus voor zorgen dat we meer afstand kunnen nemen van afleiding, zoals bijvoorbeeld files of anderen op kantoor. Fysieke contacten kunnen daartegenover dan gebruikt worden om te werken aan cultuur en samenwerking. Zo zullen we naar kantoor gaan wanneer dat nodig is, thuiswerken wanneer het kan en co-worken met netwerken wanneer we sociaal contact willen.

"We zullen weer bij elkaar komen om te werken, maar alleen wanneer het écht nodig is." Jo Caudron, digitaal ondernemer

Digitale tools maken die manier van werken haalbaar. Dit zijn alvast onze favorieten:

Op die manier staat digitaal ten dienste van de mens: het geeft je de optie om je werk te organiseren hoe jij dat wil. Het zorgt voor flexibiliteit, wendbaarheid en verbondenheid op elk moment. Dat sterkt de digitale mindset alleen maar aan, en andersom.

Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter