written by
Floor Debeyne

Hoe overtuig je leidinggevenden dat innovatie in jouw hr-beleid nodig is

1 min read

We staan vaak te roepen dat de digitalisering van hr the way to go is voor een duurzaam hr-beleid. En vaak zijn jullie mee in dat verhaal. Tot het bij de leidinggevende(n) terecht komt. Zij zijn net iets minder vaak overtuigd. Is dat onlogisch? Eigenlijk niet. Zij bekijken deze zaken vanuit een ander perspectief en stellen zich vragen bij de kosten en baten voor het bedrijf. Is dat jammer? Dat wel. Daarom stellen we voor dat je een case opmaakt. Hier vind je alvast onze 6 adviezen.

Hoe neem je leidinggevenden mee in een duurzaam hr verhaal?

1. Start bij de problemen

Begin met nagaan wat je eigenlijk probeert op oplossen en of er überhaupt iets op te lossen valt. Hoe lang duurt het om een vacature te vullen? Hoeveel mensen vertrekken er per jaar? Hoeveel tijd spendeer je aan het verzamelen van alle gegevens voor de loonberekening? Het probleem kunnen identificeren is al een grote stap in de goede richting. En je weet wat ze zeggen, goed begonnen is al half gewonnen.

2. Verzamel data

Cijfers, statistieken en inzichten onderbouwen niet alleen je probleem, ze kwantificeren het ook. Dat betekent:

  1. Je kunt je probleem concreet gaan uitdrukken waardoor je het kracht bijzet. Data toont mooi of er zich echt een probleem voordoet of of er enkel tijdelijk moeilijkheden zijn. Bovendien geeft data aan waar het probleem zich specifiek bevindt als er zich één voordoet.
  2. Je kunt inzichten krijgen in hoe groot het probleem is. Daardoor kan je beter inschatten welke oplossingen je nodig zult hebben en die op één lijn brengen met je probleem.

3. Zoek oplossingen

Ga zelf al op zoek naar alternatieven. Zo neem je initiatief en geef je aan dat je alles grondig onderzocht hebt. Deze hoeven trouwens niet per se digitaal te zijn. Stem je zoektocht naar oplossingen vooral af op de problemen die jij ervaart, enkel dan kunnen ze je vooruit helpen.

Maak een vergelijkende tabel en lijst alle voor- en nadelen, kostprijs... op. Vanuit dat overzicht kan je daarna de beste oplossing selecteren.

Wat daarbij kan helpen is nagaan hoe andere bedrijven inzetten op een duurzaam en/of digitaal hr-beleid en wat daarvan de resultaten zijn. Toets eens af met je netwerk of download ons e-book rond e-HRM oplossingen.

4. Denk na over wie je moet overtuigen

Voor je iemand kan overtuigen, moet je je in hun wereld verplaatsen om te snappen waar voor hen de prioriteiten liggen. Die zijn voor iedereen verschillend en vereisen dus een aangepaste aanpak.

De CEO

Een CEO is bezig met het bedrijf in zijn geheel. Wat ons daarom het best lijkt, is jouw oplossing een plaats geven in dat geheel. Benadruk hoe het niet alleen de hr-afdeling zal versterken, maar de hele organisatie. Focus op de data die een ROI (Return of Investment) in groei en productiviteit aantonen.

De CFO

Wat kost de oplossing? En hoe verantwoord je die prijs? Dat zijn vragen waar je best rekening mee houdt wanneer je de CFO wilt overtuigen. De belangrijkste ROI hier is hoeveel kosten het bedrijf kan besparen door je oplossing. Een oplossing die persoonsgegevens correcter bijhoudt kan bijvoorbeeld aantonen dat er nog ongebruikte assets op kantoor aanwezig zijn: geen nieuwe assets moeten aankopen staat gelijk aan minder kosten.

De hr teamleider

Ben je zelf niet de leidinggevende binnen het hr-team, maar zie je mogelijkheden voor verbetering? Dan kan je je team lead overtuigen door de nadruk te leggen op de efficiëntie en effectiviteit die je oplossing kan betekenen voor het hr-beleid. Breng data naar voor die aangeven hoeveel vlotter, consequenter en aangenamer bepaalde processen zouden verlopen.

5. Stel je case voor

Wees kalm en assertief als je je case voorstelt. Iemand anders overtuigen als je zelf niet overtuigd lijkt is immers zeer moeilijk. Onthoud dat je tot dit punt bent gekomen en dat dat an sich al wil zeggen dat je achter je zaak staat. Dat zal je leidinggevenden niet ontgaan. Een beetje zelfzekerheid is dus zeker op zijn plaats.

6. Optioneel: kies je eigen weg

Als je leidinggevenden hierna nog steeds resoluut neen zeggen of een debat ontwijken, is het misschien tijd om je af te vragen of je wel op de juiste plek zit. Dat wil niet zeggen dat je in bedrijf werkt dat niet deugd, maar eerder dat jouw manier van werken er niet goed in past. Er is geen goede fit. En dan ga je beter op zoek naar nieuwe uitdagingen.

Doen jouw problemen zich vooral voor binnen personeelsadministratie? Te veel persoonsgegevens, maar te weinig tijd en overzicht? Dan kan Officient een mogelijke oplossing bieden. Probeer het twee weken geheel vrijblijvend. Zo kan je het zelf testen en data verzamelen voor je case.

Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter