Ziekteverzuim meten: deze 6 metrics moet je zeker in de gaten houden

HR fundamentals 3 min read
Hoe ziekteverzuim meten?

HR analytics zijn niet meer weg te denken uit een hedendaags HR-beleid. Meten is dan ook meer dan ooit weten. En niets is zo belangrijk dan te weten hoe het met je medewerkers is gesteld. Het succes van jouw bedrijf ligt namelijk in hun handen. Maar hoe ga je ziekteverzuim in kaart brengen? Deze 6 cijfers helpen je alvast op weg:

Wat is ziekteverzuim?

Ziekteverzuim is een gedrag waarbij een medewerker thuisblijft omwille van ziekte. Het omvat alle soorten ziekte waarbij een medewerker afwezig is, maar meestal spreken we pas van ziekteverzuim als iemand zich buitensporig vaak ziek meldt. Ziekteverzuim kan dus onderverdeeld worden in vier verschillende soorten:

  • Wit ziekteverzuim: de ziekte zorgt ervoor dat het niet mogelijk is voor de medewerker om zijn/haar werk uit te voeren. Bijvoorbeeld een operatie, griep, een longontsteking... Er is geen keuze om te gaan werken, het gaat gewoon echt niet.
  • Grijs ziekteverzuim: de werknemer is wel degelijk ziek, maar de keuze om al dan niet te gaan werken wordt sterk beïnvloed door de medewerker zelf en zijn/haar arts. Bijvoorbeeld buikkrampen, hoofdpijn, een verkoudheid... Motivatie speelt bij dit soort ziekteverzuim een belangrijke rol.
  • Zwart ziekteverzuim: hierbij is geen sprake van een ziekte, maar de medewerker besluit toch om niet te komen werken. Zwart ziekteverzuim wordt soms ook frauduleus verzuim genoemd.
  • Roze ziekteverzuim: komt voor wanneer een zieke medewerker toch komt werken. Dit kan ervoor zorgen dat collega's ook aangestoken worden, de ziekte van de medewerker niet geneest of erger wordt en brengt ook verlaagde productiviteit met zich mee.

Hoe kan je ziekteverzuim in kaart brengen?

Om goed te kunnen inspelen op het ziekteverzuim binnen je bedrijf, moet je natuurlijk eerst weten wat er speelt. Dankzij deze 6 metrics kom je alvast een heleboel te weten:

1. Verzuimpercentage

Dankzij het verzuimpercentage kom je te weten hoeveel percent van de dagen waarop normaal gewerkt zou moeten worden, er eigenlijk verzuim was. Een interessant cijfer om per kwartaal of jaar bij te houden en de evolutie hiervan goed te monitoren.

De formule = (aantal dagen verzuim x 100)/ aantal dagen per jaar waarop gewerkt zou moeten worden

2. Verzuimfrequentie

De verzuimfrequentie zal je inzichten geven in hoe vaak medewerkers zich ziek melden. Het toont je het gemiddelde aantal ziekmeldingen per medewerker per jaar.

De formule = aantal ziekmeldingen per jaar/aantal werknemers

3. Gemiddelde ziekteduur

De gemiddelde ziekteduur zal je vertellen hoe lang jouw medewerkers gemiddeld afwezig zijn door ziekte.

De formule = totaal aantal dagen verzuim per jaar/ aantal werkhervattingen per jaar

4. De Bradford factor

De Bradford factor gaat de impact meten van het ziekteverzuim op de werking van het bedrijf. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat iemand die meerdere malen korte periodes ziek is, schadelijker is voor de organisatie dan iemand die éénmalig langdurige ziek is. Meer over de Bradford factor kom je in deze blogpost te weten.

Bradford factor in Officient
Bradford factor in Officient wordt automatisch berekend op basis van ziektedagen die aangevraagd zijn door de medewerkers. Je kan bovendien de data segmenteren per persoon, per geslacht, per team of per land.

5. Houd cijfers bij rond langdurig of kort ziekteverzuim

Breng in kaart hoe lang je medewerkers niet aanwezig zijn. Heb je vooral te maken met langdurige zieken of gaat het eerder over kort ziekteverzuim? Vergelijk dit met gekende cijfers in België. Zo brengt Securex elk jaar een rapport uit rond absenteïsme. In 2018 waren er bijvoorbeeld meer korte afwezigheden door onder andere een griepepidemie in februari, maart en een erg warme zomer. Het aantal langdurige afwezigheden bleven gemiddeld gezien hetzelfde dan het jaar ervoor. Is dit bij jouw bedrijf ook het geval? Of verschillen jouw cijfers van de rest?

6. Ga op zoek naar mogelijke patronen

Probeer goed te letten op bepaalde patronen in je ziekteverzuim. Houd daarom goed bij op welke dagen mensen zich ziek melden. Zo kan een groot aantal ziekmeldingen op woensdagnamiddag, misschien aantonen dat er een probleem is met kinderopvang.

Hoewel je aan sommige zaken niet veel zal kunnen veranderen (denk maar aan bepaalde omstandigheden in het privéleven van je medewerker of sommige ziektes), kan het ook zijn dat de oorzaak van het ziekteverzuim wel degelijk werkgerelateerd is. Zo kan een slechte work-life balance, een algemene jobontevredenheid, conflicten op het werk... ertoe leiden dat je medewerker steeds ervoor zal kiezen om niet te komen werken ook al is het misschien wel mogelijk. Houd daarom zowel op persoonlijk als organisatorisch vlak deze data goed bij.

Op zoek naar een eenvoudige tool waar al deze data makkelijk beschikbaar is? Probeer dan zeker Officient uit. Zo heb je eenvoudig een overzicht van het ziekteverzuim binnen je bedrijf, maar ook op niveau van je medewerker.

Vraag je Officient demo aan

Bronnen:

HR analytics ziekteverzuim HR metrics
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter