written by
Floor Debeyne

Hoe verschilt de berekening van vakantiegeld per statuut in België?

Payroll 2 min

Eén van de rechten die medewerkers opbouwen tijdens hun loopbaan is het vakantierecht. Daarbij hoort ook het vakantiegeld, zowel het enkele (de uitbetaling van het loon) als het dubbele (een extra som om je vakantie-uitgaven te bekostigen). Hoe gaat de berekening van vakantiegeld in zijn werk? Wat zijn de verschillen in vakantiegeld per statuut? Wanneer vindt de uitbetaling van vakantiegeld plaats?

Hoe wordt het vakantiegeld berekend?

Op basis van welke factoren berekenen we vakantiegeld?

In België wordt het berekend op basis van loon en prestaties van het jaar dat voorafgaat aan het uitbetalingsjaar. We maken daarbij een onderscheid gemaakt tussen enkel en dubbel vakantiegeld. Bovendien wordt er gekeken naar het statuut waar jij onder valt. Hieronder bespreken we specifiek wat voor jou van toepassing is.

cta

1. Ben je een bediende met een vast loon?

Dan geldt dat je tijdens je verlof ook recht hebt op je loon. Het bedrag van je enkel vakantiegeld is dus gelijk aan jouw reguliere nettoloon. Daarnaast ontvang je een toeslag bovenop je normale loon. Als bediende heb je recht op 4 weken (of 20 dagen) verlof. Dit kan je herleiden naar 92% van een maandloon. Concreet betekent dit voor jouw dubbel vakantiegeld dat je brutomaandloon vermenigvuldigd wordt met 92% ((nettoloon /100) x 92).

De uitbetaling van je enkel vakantiegeld vindt plaats wanneer je je verlof opneemt. Je dubbel uitbetaalt je werkgever uit voor je “hoofdvakantie”. Men gaat ervan uit dat medewerkers 2 van hun 4 weken in juli of augustus opnemen, en werkgevers betalen dus die toeslag uit in juni.

Let wel: Het percentage van de te betalen belastingen op het dubbel vakantiegeld liggen hoger dan de reguliere bedrijfsvoorheffing. Het schommelt tussen 20% en 53%.

2. Ben je een bediende met een variabel loon?

De berekening voor jouw vakantiegeld gebeurt op basis van je variabel loon gedurende een referteperiode van 12 maanden (voorafgaand aan de hoofdvakantie). Het enkele bedraagt 8% op het bruto variabel loon per dag, het dubbele bedraagt 7,67% op het bruto variabel loon per dag.

Voor het tijdstip van de uitbetaling speelt je variabel loon geen rol. Je vakantiegeld wordt op dezelfde manier uitbetaald als bij bedienden met een vast loon: enkel ontvang je wanneer je je verlof opneemt, dubbel ontvang je voor je hoofdvakantie (doorgaans in juni).

3. Ben je een arbeider?

Dan bestaat jouw vakantiegeld uit 15,38% van het brutoloon. Hier worden het enkel en dubbel vakantiegeld samengevoegd voor de berekening:

  • enkel = 8% van de basisbezoldigingen
  • dubbel = 7,38% van de basisbezoldigingen

De Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie (RJV, gefinancierd door werkgeversbijdragen) betaalt deze vakantiegelden uit aan arbeiders. Aangezien enkel en dubbel samen verrekend worden, worden ze ook op hetzelfde moment uitbetaald: altijd tussen 2 mei en 30 juni.

cta

Vakantiegeld in België

Dit vakantierecht en -geld berekenen kan een hele klus zijn, en te weten komen hoeveel het zal bedragen voor jou kan moeilijk zijn. Daarom is Officient er om jou te helpen. Voor meer informatie over vakantiegeld kan je hier klikken. Succes!

vakantiegeld
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter