written by
Floor Debeyne

Hoe verschilt de berekening van vakantiegeld per statuut in België?

Payroll 2 min

Eén van de rechten die medewerkers opbouwen tijdens hun loopbaan is het vakantierecht. Bij dat recht hoort ook het vakantiegeld, zowel het enkele (de uitbetaling van het loon) als het dubbele (een extra som om je vakantie-uitgaven te bekostigen). Hoe gaat de berekening in zijn werk? Wat zijn de verschillen per statuut? Wanneer vindt de uitbetaling plaats?

Hoe wordt het vakantiegeld berekend?

Op basis waarvan wordt het vakantiegeld berekend?

In België wordt je vakantiegeld berekend op basis van je loon en prestaties van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het wordt uitbetaald. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen enkel en dubbel vakantiegeld. Daarnaast wordt ook gekeken naar onder welk statuur jij valt. Hieronder bespreken we specifiek wat voor jou van toepassing is.

cta

Ben je een bediende met een vast loon?

Dan geldt dat jij ook tijdens je verlof recht hebt op je loon. Het bedrag van je enkel vakantiegeld is met andere woorden gelijk aan jouw reguliere nettoloon. Daarnaast ontvang je een toeslag bovenop je normale loon. Als bediend heb je recht op 4 weken verlof. Dit kan herleid worden naar 92% van de een maand. Concreet betekent dit voor jouw dubbel vakantiegeld dat je brutomaandloon vermenigvuldigd wordt met 92% ((nettoloon /100) x 92).

De uitbetaling van je enkel vakantiegeld vindt plaats wanneer je je verlof opneemt. Je dubbel vakantiegeld wordt uitbetaald voor je hoofdvakantie. Men gaat ervan uit dat medewerkers 2 van hun 4 weken in juli of augustus opnemen. Logischerwijs betaalt je werkgever de toeslag in juni uit.

Let wel: Het percentage van de te betalen belastingen op het dubbel vakantiegeld liggen hoger dan de reguliere bedrijfsvoorheffing. Het schommelt tussen 20% en 53%.

Ben je een bedienden met een variabel loon?

Dan geldt er dat er voor zowel het enkel als het dubbel vakantiegeld de berekening wordt gemaakt op basis van je variabel loon gedurende een referteperiode van 12 maanden voorafgaand aan de hoofdvakantie. Het enkele bedraagt 8% op het bruto variabel loon per dag, het dubbele 7,67% op het bruto variabel loon per dag.

Voor het tijdstip van de uitbetaling speelt je variabel loon geen rol. Je vakantiegeld wordt op dezelfde manier uitbetaald als bij bedienden met een vast loon: enkel ontvang je wanneer je je verlof opneemt, dubbel ontvang je voor je hoofdvakantie (doorgaans in juni).

Ben je een arbeider?

Ben je een arbeider? Dan bestaat jouw vakantiegeld uit 15,38% van de brutoloon. Hier worden enkel en het dubbel samengevoegd voor de berekening:

  • enkel = 8% van de basisbezoldigingen
  • dubbel = 7,38% van de basisbezoldigingen

Als arbeider wordt je vakantiegeld niet uitbetaald door je werkgever, maar door de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie (RJV) die gefinancierd is door werkgeversbijdragen. Aangezien enkel en dubbel samen verrekend worden, worden ze ook op hetzelfde moment uitbetaald: altijd tussen 2 mei en 30 juni.

cta
vakantiegeld
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter