written by
Floor Debeyne

Het vaccinatieverlof: 10 vragen beantwoord over het klein verlet voor de vaccinatie tegen corona

3 min

Sinds begin dit jaar is in ons land de vaccinatiestrategie van start gegaan. Ondertussen zijn we de Belgen die volop in het werkleven zitten aan het inenten. Hoe regelen zij hun vaccinaties als die tijdens de werkuren vallen? Ontdek hier alles wat jij en je medewerkers moet weten over het vaccinatieverlof.

Het vaccinatievelof: 8 vragen beantwoord over het klein verlet voor de vaccinatie tegen corona

1. Wat houdt het vaccinatieverlof in?

Omdat je medewerkers niet altijd zelf kunnen kiezen op welk moment ze worden gevaccineerd, kunnen beide prikken tijdens de werkuren vallen. Om hieraan tegemoet te komen biedt het vaccinatieverlof een oplossing. Het is een vorm van klein verlet die je medewerkers toelaat om zich zonder loonverlies tijdens de werkuren te laten vaccineren.

Het vaccinatieverlof is zowel geldig voor de eerste als de tweede prik, maar geldt enkel op het moment van de vaccinatie, inclusief de verplaatsingstijd naar het vaccinatiecentrum. Niet minder, maar ook niet meer. Meestal gaat het om ofwel een voormiddag, ofwel een namiddag.

2. Waarom voerde de overheid het vaccinatieverlof in?

De overheid heeft bij de start van hun vaccinatiestrategie een duidelijk doel voor ogen gesteld: 70% gevaccineerde inwoners. Om dit doel te behalen maken ze het met het vaccinatieverlof interessant voor medewerkers om zich te laten inenten.

3. Kan je als werkgever je medewerkers verplichten zich te laten vaccineren?

Neen, of je je laat inenten is een vrije keuze. Je medewerkers moeten voor zichzelf bepalen of ze de vaccinatie willen. Het vaccinatieverlof is een daarbij verworven recht: dat het verlof bestaat en het vaccin toegankelijker maakt, wil niet zeggen dat jij het als werkgever kan opleggen.

4. Kan je als werkgever het vaccinatieverlof weigeren?

Neen, als een medewerker zich wil laten vaccineren en het tijdstip van de prik valt tijdens de werkuren dan heeft hij/zij recht op het vaccinatieverlof. Dat recht is iets waar jij als werkgever niet kan tegen ingaan.

5. Kan je als werkgever eisen dat medewerkers zich op een bepaald tijdstip laten vaccineren?

Neen, een planning opmaken voor miljoenen mensen waarbij rekening moet worden gehouden met leeftijden en een specifieke periode tussen de twee inentingen is niet evident. Om nog meer complexiteit te voorkomen heeft niemand inspraak op de tijdstippen die worden ingepland. Uiteraard kunnen medewerkers zelf hun eerste prik verplaatsten als die echt ongelegen valt, maar als werkgever kan jij dit niet beïnvloeden.

6. Wat moeten medewerkers doen om hun recht op klein verlet te verkrijgen?

Medewerkers moeten aan twee voorwaarden voldoen.

  • Wanneer je medewerkers hun uitnodiging ontvangen, moeten ze jou als werkgever zo snel mogelijk verwittigen. In Officient kunnen ze dit zelf door in hun kalender de dagen te selecteren waarop ze worden ingeënt en klein verlet aan te vragen.
  • Medewerkers moeten het verlof gebruiken waarvoor het dient.
cta

7. Moeten medewerkers een bewijs voorleggen?

Enkel als je dit als werkgever vereist. In principe volstaat het om in dat geval een bevestiging van het tijdstip van de vaccinatie door te geven.

8. Geldt het vaccinatieverlof ook bij ziekte na de prik?

Neen, het klein verlet dient enkel voor de prikken zelf. Eventuele bijwerkingen vallen daar niet onder. Ervaren je medewerkers negatieve bijwerkingen en voelen ze zich ziek, dan kunnen ze hiervoor geen vaccinatieverlof aanvragen. Ze kunnen uiteraard wel terugvallen op hun ziektedagen.

9. Mag je de informatie rond de vaccinatie van je medewerkers zomaar bijhouden?

Ja, je hebt deze informatie namelijk nodig voor de loonverwerking. Verder geldt zoals voor alle andere (persoonlijke) data dat deze confidentieel is. Je moet deze dus beveiligen volgende de GDPR-wetgeving en in geen geval gebruiken voor andere doeleinden dan je payroll.

10. Hoe verwerk je dit voor de loonadministratie?

Je boekt dit in als klassiek klein verlet, zodat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen andere gevallen van klein verlet. De reden mag namelijk nergens vermeld worden. Doordat het recht op vaccinatieverlof op die manier wordt gelijkgesteld aan klassiek klein verlet, behouden medewerkers hun reguliere loon.

In het kort

vaccinatieverlof klein verlet
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter