written by
Maarten Decroos

Performance reviews helpen je nu transparant teams evalueren in Officient

Officient news Performance 2 min read
Performance reviews Officient
Performance reviews nu mogelijk in Officient!

Op basis van vele gesprekken met klanten en prospecten, zijn we blij om de feature Performance reviews te lanceren. Officient helpt nu ook om transparante gesprekken te voeren met werknemers over hun groei, zonder extra papierwerk.
That's Officient.

Er zijn sterk uiteenlopende meningen over het evalueren van werknemers en welke aanpak hier best voor gehanteerd wordt. Sommige bedrijven verkiezen om geen standaard performance reviews uit te voeren en vertrouwen deze opvolging dan toe aan directe leidinggevenden. Andere organisaties implementeren systemen om ononderbroken 360° feedback rond werknemers te vergaren.

Zoals bij veel processen in HR is ook het evalueren van het personeel sterk afhankelijk van de profielen die je tewerkstelt en de organisatiestructuur binnen het bedrijf. Wanneer je als bedrijf een keuze maakt voor een bepaald workflow rond performance reviews, komt de grootste uitdaging nog steeds kijken bij de uitvoering. Vanuit talloze gesprekken met verschillende partijen, kwamen we tot de conclusie dat organisaties vooral willen inzetten op:

  • Evaluaties zichtbaarder maken voor uitvoerende partijen. Meestal wordt na een evaluatie een verslag opgemaakt, die zou moeten dienen als een werkdocument voor alle partijen. Echter vaak wordt dit papiertje ergens snel in een kast gestoken, waardoor niemand er nog iets kan van leren.
    Out of sight, out of mind.
  • Het digitaliseren van documenten rond evaluaties. Gedaan met papieren notities in een fysieke kast te bewaren. Buiten de duidelijke ecologische redenen, zorgt digitalisering van bepaalde processen er ook voor dat je een actueel totaalbeeld krijgt. Denk maar aan verschillende verslagen doorheen de tijd vergelijken of een bepaalde evaluatie gaan voorbereiden met belangrijke werknemersgegevens zoals de loonhistoriek.
  • Het gehele proces transparant maken naar de werknemer toe. De organisatie is gebaat bij het uitvoeren van evaluaties, maar zeker ook de werknemers. Zo is het belangrijk dat ze weten wat de werkpunten zijn naar volgend jaar toe. Wanneer deze persoon door verschillende kasten of drives moet zoeken om zijn verslag te vinden, zal hij minder geneigd zijn om dit document van tijd tot tijd eens door te nemen.
Officient Performance Review

Performance reviews in Officient

Met de lancering van Performance Reviews voor Officient hopen we dat probleem uit de wereld te helpen. We maken het makkelijk voor zowel HR als de team managers om evaluaties te gaan inplannen en te communiceren met de werknemer. Vooraf kunnen er dan notities uitgewisseld worden over wat beide partijen verwachten van dit gesprek, of kunnen er interne notities bewaard worden ter voorbereiding. Goed gesprek gehad? Dan voeg je het opgemaakte verslag snel toe aan het digitaal werknemersprofiel. De werknemer zelf ontvangt direct een kopie in zijn self-service, zodat hij deze steeds zelf kan bezichtigen. Zichtbaar, digitaal en transparant.

HR tool
hr tech transparantie Prestaties
Ontdek de laatste trends in hr met concrete tips & tricks om jouw personeelsbeleid te optimaliseren.
Sign up for our newsletter